Aktualności

« powrót

2017-03-23

VI Forum Pacjentów Onkologicznych 21 marca 2017 r. - podsumowanie

 

 

 

 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych już po raz szósty zainicjowała publiczną debatę, dotyczącą sytuacji pacjenta onkologicznego w systemie ochrony zdrowia. We wtorek, 21 marca br. w Warszawie odbędzie się VI Forum Pacjentów Onkologicznych pod hasłem: Wyzwania w onkologii. Podczas tego wydarzenia zainaugurowano polską edycję międzynarodowego projektu ALL.CAN, którego celem jest poprawa efektywności opieki onkologicznej w Europie.

Eksperci projektu ALL.CAN przedstawili wyniki raportu „Poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski”. Projekt skupia specjalistów onkologów, ekspertów medycznych, polityków, przedstawicieli środowiska pacjentów oraz przemysłu medycznego. Polskę reprezentują m.in.:prof. Jacek Fijuth, prof. Jacek Jassem, prof. Piotr Rutkowski, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, europoseł Bolesław Piecha oraz Szymon Chrostowski. W oparciu o wiedzę na temat sytuacji polskich pacjentów onkologicznych, podczas spotkania Polskiej Grupy Sterującej w październiku 2016 roku zostały określone pilne potrzeby w zakresie świadczenia opieki onkologicznej. Na tej podstawie wyszczególniono pięć priorytetowych obszarów, wymagających podjęcia działań, które poprawią sytuację pacjentów w ramach dostępnych środków – tłumaczy Szymon Chrostowski, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Rekomendacje dla Polski, opracowane w ramach projektu ALL.CAN dotyczą:

  • Efektywniejszej alokacji dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną, w tym m.in. weryfikacji koszyka świadczeń gwarantowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz inwestowania w poprawę jakości i zakresu gromadzonych danych,
  • Zwiększenia roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych poprzez m.in. kampanie społeczne i zwiększenie zaangażowania lekarzy POZ w profilaktykę pierwotną i wtórną nowotworów,
  • Zapewnienia szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych i usprawnienia leczenia w ramach compassionate use,
  • Uwzględnienia perspektywy pacjentów we wszystkich decyzjach związanych z procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej,
  • Poprawy dostępu do badań klinicznych, w tym m.in. zapewnienia wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju badań klinicznych w Polsce i stworzenie krajowego portalu informacyjnego.

Podczas tegorocznego Forum w gronie ekspertów, decydentów i pacjentów odbyły się także debaty na temat: roli organizacji pacjentów w dialogu społecznym na rzecz zmian w ochronie zdrowia oraz form zabezpieczenia i wsparcia pacjentów onkologicznych m.in. przez tworzenie takich społecznych platform wsparcia jak ONKOfundusz. Serwis stanowi medium łączące Darczyńców, czyli osoby chcące wspierać chorych na raka, oraz Podopiecznych, rozumianych jako pacjentów korzystających z możliwości pozyskania darowizn na dodatkowe, niezbędne i medycznie uzasadnione świadczenia związane z terapią i rehabilitacją. Współczesne wyzwania dla onkologii, które były głównym tematem VI Forum, to także nowotwór jako choroba przewlekła i wiążące się z tym nowe technologie medyczne, konieczność stałej rehabilitacji osób po chorobie nowotworowej, stworzenie prawidłowo funkcjonującego modelu orzecznictwa oniepełnosprawności pacjentów onkologicznych, co umożliwi im powrót do pracy i funkcjonowanie w społeczeństwie. Krystyna Wechmann, wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych podkreśla - Wyzwania w onkologii XXI wieku to zapewnienie kompleksowej, zintegrowanej oraz skupionej na pacjencie i jego potrzebach opieki onkologicznej. Oznacza to nie tylko dostęp do innowacyjnych terapii, ale i leczenia wspomagającego oraz wsparcia, które jak wskazuje doświadczenie pacjentów, nawet  w  50% decydują o powodzeniu terapii onkologicznej. Omówieniu tych problemów poświęcono panele: Leczenie wspomagające – działania niepożądane leków, opieka dietetyka klinicznego i dermatologa oraz Rola wsparcia w terapii onkologicznej – psychoonkologia, duchowość, pomoc pacjentów i rodziny.

W dyskusji udział wzięli m.in: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: Jakub Bydłoń – Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego oraz Edyta Matusik, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, NFZ: dr Marek Woch, Rzecznika Praw Pacjenta: Grzegorz Błażewicz, Parlamentarzystów: Europoseł Bolesław Piecha oraz Poseł Krzysztof Ostrowski, specjaliści z zakresu onkologii: prof. Jacek Fijuth, prof. Jacek Jassem, prof. Piotr Rutkowski, prof. Dariusz Kowalski, dr Beata Jagielska, rehabilitacji: dr Hanna Tchórzewska-Korba, dermatologii: dr Joanna Czuwara, praw pacjenta: prof. Dorota Karkowska, psychoonkologii: dr Marzena Samardakiewicz, dr Ewa Gruszczyńska, ekspertów ochrony zdrowia: dr Małgorzata Gałązka- Sobotka, dr Piotr Warczyński, dr Jerzy Gryglewicz, duszpasterzy:
ks. Kapelan – Tadeusz Bożełko, a także przedstawicieli pacjentów: dr Sybilla Berwid-Wójtowicz, Katarzyna Lisowska i Ewa Styś.

Forum służyło wspólnemu wypracowaniu rekomendacji dla decydentów sektora ochrony zdrowotnej, ale także innych współpracujących resortów i instytucji, w celu wdrożenia koniecznych zmian, dla zapewnienia jak najwyższej jakości, zgodnej z europejskimi standardami opieki nad pacjentami onkologicznym w naszym kraju.

Podczas Forum odbyła się także wręczenie II edycji nagród Jaskółek Nadziei  przyznawanych przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych najaktywniejszym liderom organizacji, pacjentom niosącym wsparcie innym chorym, kampaniom społecznym oraz osobom specjalnie zasłużonym we wspomaganiu działalności pacjentów z nowotworami.

Patronat honorowy nad Forum objęli: Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne oraz Europejska Koalicja Pacjentów Onkologicznych ECPC.

Patroni medialni Forum to Telewizja Polska, Medexpress, Zwrotnik Raka oraz Głos Pacjenta Onkologicznego.

Partnerem strategicznym Forum jest PZU Zdrowie.

FOTORELACJA« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl