Aktualności

« powrót

2017-04-03

Apel o przyspieszenie zmian w ustawie refundacyjnej

 
 
 
 
Obecnie procedowanych jest wiele reform systemowych w ochronie zdrowia, m.in. ustawa o sieci szpitali, ratunkowym dostępie do technologii medycznych, czy POZ. Z punktu widzenia pacjentów jednak jedną z kluczowych zmian systemowych jest duża reforma ustawy refundacyjnej.
 
Nowela ta bowiem ma szansę realnie poprawić dostęp pacjentów do terapii oraz przyczynić się do poprawy jakości życia chorych w Polsce. Obecne przepisy, dotyczące m.in. wprowadzania programów lekowych nie gwarantują prowadzenia terapii zgodnie ze standardami. Klinicyści i konsultanci wielokrotnie apelowali o zmiany w wielu istniejących programach, które są zarówno nieefektywne kosztowo i nieskuteczne medycznie. Grono pacjentów po przeleczeniu standardowymi schematami chemioterapii, po progresji choroby jest pozbawionych dalszego leczenia. Dzieje się tak przykładowo w terapii nowotworu jelita grubego. Niestety większość zmian w programach jest blokowanych przez firmy, które w obecnym porządku prawnym mają prawo nie zgodzić się na poszerzenie schematu programu lekowego o kolejną terapię – poszerzenie schematu leczenia z wykorzystaniem danej substancji czynnej. Największymi poszkodowanymi są oczywiście pacjenci -  pozbawieni możliwości terapeutycznych w kolejnych liniach leczenia. Taka sytuacja prawna  nie powinna mieć miejsca. Jeżeli wszyscy zgadzamy się, że najważniejsze jest dobro pacjenta, powinniśmy te słowa podeprzeć konkretami - odpowiednimi regulacjami prawnymi. 
 
W związku z powyższym w imieniu środowiska pacjentów pragniemy zaapelować do resortu zdrowia oraz podmiotów odpowiedzialnych za dostarczenie produktów leczniczych i negocjacje z ministerstwem o podjęcie wszelkich starań w celu zapewnienia dostępu pacjentów do kompleksowego leczenia i umożliwienie włączenia nowych terapii do programów lekowych oraz przyspieszenie prac nad wprowadzeniem nowelizacji ustawy refundacyjnej. Zapis, który blokuje poszerzenie programu lekowego o  nowe terapie bez zgody  twórcy programu opóźnia dostęp pacjentów do terapii i jest nieuzasadniony merytorycznie, przemawiają za nim tylko interesy biznesowe firm.
 
Mamy nadzieję, że etyka działania oraz dobro pacjenta okaże się najważniejsze i pozwoli na poprawę jakości życia polskich pacjentów.
 
                                                                                                                                                                                   Pacjenci


« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl