Aktualności

« powrót

2017-07-06

Polska Sieć Onkologiczna - podsumowanie debaty

 

 

 

We wtorek, 27 czerwca b.r. odbyła sie debata pt. "Polska Sieć Onkologiczna - koordynacja, kompleksowośc, rozwój" z udziałem ekspertów i przedstawicieli środowiska pacjenckiego.


Debata Polska Sieć Onkologiczna, 27.06.2017, Warszawa

Polska Sieć Onkologiczna to model współpracy szpitali onkologicznych o największym potencjale klinicznym, kadrowym i sprzętowym. Celem wprowadzenia Sieci jest poprawa dostępności rosnącej liczby pacjentów do leczenia onkologicznego według takich samych standardów niezależnie od miejsca zamieszkania.


Debata Polska Sieć Onkologiczna, 27.06.2017, Warszawa

Sieć ma zapewnić koordynację działań, wymianę doświadczeń, wiedzy i kadr na poziomie wojewódzkim a co za tym idzie usprawnić organizację leczenia oraz wyrównać standardy i poprawić efektywność leczenia pacjentów w całym kraju. Utworzenie sieci powinno przynieść tak wymierne korzyści jak: usprawnienie leczenia onkologicznego, poprawa jakości i efektywności leczenia pacjentów dzięki kompleksowości opieki i finansowania leczenia, ustabilizowanie kondycji szpitali, wyrównanie standardów leczenia onkologicznego w całym kraju, poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii, likwidację białych plam wskazanych przez mapy potrzeb onkologicznych, poprawę wskaźników 5. letnich przeżyć pacjentów oraz zahamowanie wzrostu kosztów społecznych związanych z chorobami onkologicznymi (renty, zwolnienia lekarskie, wydajność pracy). Zdaniem dyrektorów placówek działających w Zrzeszeniu brak podjęcia działań ze strony Państwa doprowadzi do dalszego rozproszenia opieki onkologicznej, zapaści finansowej strategicznych szpitali i może oznaczać dla pacjentów utrudnienia w dostępie do leczenia. 


na zdjęciu: Beata Ambroziewicz - Wiceprezes PKPO i Aleksandra Rudnicka - Rzecznik PKPO

Problemy finansowe szpitali onkologicznych

Po pierwszych czterech miesiącach 2017 r. straty szpitali onkologicznych wynoszą już ponad 280 mln złotych. To ponad 50% wartości straty za cały rok 2016, która wyniosła ok. 0,5 miliarda złotych. Straty szpitali rosną bardzo dynamicznie, sytuacja stale się pogarsza a według danych epidemiologicznych liczba pacjentów onkologicznych będzie systematycznie rosnąć. Zdaniem dyrektorów placówek potrzebne są pilne zmiany w finansowaniu świadczeń onkologicznych i utworzenie Polskiej Sieci Onkologicznej, która zapewni efektywne zmiany w organizacji leczenia.

Z danych największych szpitali onkologicznych, które podjęły współpracę w ramach Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, wynika że przychody finansowe z bieżącej działalności pokrywają jedynie 74% realnie ponoszonych przez placówki kosztów. Dane NFZ pokazują, że szpitale należące do Zrzeszenia realizują ponad 50% wartości pakietu onkologicznego (dane NFZ za okres styczeń-kwiecień 2017 r.). 

Tymczasem szpitale realizujące nowoczesne leczenie skojarzone, kompleksową wysokostandardową opiekę onkologiczną przed, w trakcie i po leczeniu, ponoszą z tego tytułu straty finansowe. Większość kompleksowych zabiegów resekcyjnych w chirurgii onkologicznej jest niedoszacowana o koło 20-40%. Obecny system utrudnia również stosowanie rozwiązań, które są standardem na świecie. Chodzi o profesjonalne rozlewnie cytostatyków, które są bardzo kosztowną inwestycją. Leki przygotowywane w sterylnych warunkach, gwarantują pacjentom większe bezpieczeństwo. Dodatkowo sytuację szpitali pogarsza fakt, że w 2017 roku NFZ nie płaci za świadczenia wykonane ponad limit. Choć zgodnie z ustawą, pakiet onkologiczny finansowany jest bezlimitowo to realnie wartość świadczeń niezapłaconych (w ramach limitu i w ramach pakietu onkologicznego łącznie) wynosi ok. 205 mln zł. W tym prawie 1/3 to wartość niezapłaconych leków – 65 mln zł (stan na maj 2017r.). Żeby sytuacja szpitali onkologicznych poprawiła się konieczne jest przeprowadzenie przeglądu kosztowego wszystkich procedur onkologicznych i urealnienie ich wyceny. Konieczne jest także wprowadzenie finansowania kompleksowej opieki onkologicznej oraz rozwiązanie narastających od lat problemów.

Tymczasem nie tylko dane ekonomiczne są alarmujące. Za 10 lat ponad 1/5 Polaków będzie w wieku powyżej 65 roku życia, a co czwarty z nas zachoruje na nowotwór. Nowotwory staną się pierwszą przyczyną zgonów w Polsce. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wrosła ponad dwukrotnie, osiągając w 2010 roku ponad 140,5 tys. zachorowań, a w 2013 ponad 150 tys. Według prognoz PTO zachorowalności na nowotwory wzrośnie aż o 25% do roku 2025. Dlatego już dziś Dyrektorzy największych szpitali onkologicznych, którzy leczą ok. 80 % pacjentów widzą potrzebę także efektywnych zmian organizacyjnych, które przygotują ich placówki na leczeniesystematycznie rosnącej liczby pacjentów i proponują utworzenie Polskiej Sieci Onkologicznej.« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl