Informacje dla pacjenta

Szczegółowe informacje dla poszczególnych grup pacjentów są dostępne na stronach internetowych wymienionych stowarzyszeń:

 

Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki - "SOWIE OCZY"

www.sowieoczy.pl

Federacja Stowarzyszeń "AMAZONKI"

www.amazonkifederacja.pl

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

www.spbs.com.pl

Polskie Towarzystwo Stomijne „POL-ILKO”

www.polilko.pl

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki "Sarcoma"

www.sarcoma.pl

Fundacja Spełnionych Marzeń

www.spelnionemarzenia.waw.pl

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi "Magnolia"

www.stowarzyszenie-magnolia.org

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST (rak podścieliska przewodu pokarmowego)

www.gist.pl

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na nowotwory krwi (w Zamościu)

www.spchn.lbl.pl

Fundacja Wygrajmy Zdrowie im.Prof.Grzegorza Madeja

www.wygrajmyzdrowie.pl

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca

www.rakpluca.org.pl

Fundacja Carita - Żyć ze szpiczakiem

www.fundacjacarita.pl

Kwiat Kobiecości

www.kwiatkobiecosci.pl

Fundacja Rak'nRoll. Wygraj Życie

www.raknroll.pl

 

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Video

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl