Aktualności

« powrót

2010-06-30

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Komunikat Ministerstwa Zdrowia:
Zadania i obowiązki rzeczników praw pacjenta w oddziałach wojewódzkich NFZ przejmą od 2 lipca 2010 r. pracownicy sekcji skarg i wniosków w wydziałach spraw świadczeniobiorców

MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY

Warszawa, 30 czerwca 2010 r.

Zadania i obowiązki rzeczników praw pacjenta w wojewódzkich oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia przejmą od 2 lipca 2010 r. pracownicy sekcji skarg i wniosków w wydziałach spraw świadczeniobiorców. 

Głównym powodem zmian jest powołanie Rzecznika Praw Pacjenta w randze ministra (na mocy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r). Co za tym idzie, niemożliwe stało się funkcjonowanie różnych, bo niepowiązanych ze sobą administracyjnie i organizacyjnie podmiotów o tej samej nazwie - Rzecznika Praw Pacjenta na szczeblu centralnym i rzeczników praw pacjenta w oddziałach NFZ. Ci podlegający Funduszowi przestają od 1 lipca 2010 r. pełnić swoje funkcje. Nie oznacza to jednak, że pacjenci zostaną pozbawieni lokalnego organu, któremu mogą złożyć skargę lub którego mogą zapytać o poradę w kwestii świadczeń zdrowotnych. 

Zadania i obowiązki pełnione przez dotychczasowych rzeczników przejmą pracownicy sekcji skarg i wniosków departamentu spraw świadczeniobiorców w centrali NFZ i wydziałów spraw świadczeniobiorców w wojewódzkich oddziałach Funduszu. Szczegółowe informacje na ten temat będzie można znaleźć na stronach internetowych oddziałów NFZ. 
Pacjenci, których prawa zostały naruszone, mogą też kierować skargi do: 

• Rzecznika Praw Pacjenta (bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta, tel. 0-800-190-590‪ begin_of_the_skype_highlighting ‪             0-800-190-590     ‬ end_of_the_skype_highlighting‬ czynna jest w dni robocze w godz. 9.00 - 21.00); 

• Kierownika zakładu opieki zdrowotnej, w którym doszło do naruszenia praw pacjenta (na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. - skarga podlega rozpatrzeniu w trybie określonym tymi przepisami); 

• Okręgowej Izby Lekarskiej - jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością lekarza. Postępowanie dotyczące skargi odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708); 

• Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością pielęgniarki lub położnej. Postępowanie dotyczące skargi odbywa się zgodnie przepisami ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 41, poz. 178 z późn. zm.) oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 9, poz. 45);

/-/ Piotr Olechno 
Rzecznik Prasowy« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności