Aktualności

« powrót

2010-06-30

Konferencja Londyn

W dniach 2-4 czerwca, 2010 roku w London School of Econimics odbyła się konferencja dotycząca roli HTA w procesie decyzyjnym w ochronie zdrowia. Temat ten jest wciąż dość tajemniczy i pełen niejasności dla polskich pacjentów. Konferencję zorganizowała Europejska Federacja Neurologicznych Stowarzyszeń, której prezesem jest Mary Baker przy pomocy i współudziale London School of Economics and Political Science. Miałam możliwość wzięcia udziału w tej konferencji, dzięki zaproszeniu Mary Baker.

Nieprzypadkowe jest miejsce konferencji gdyż w Wielkiej Brytanii pacjenci mają już swoje stałe miejsce w czasie posiedzeń organów decyzyjnych, podobnie jest też w Szwecji. Są to jednak wciąż tylko wyjątki. Wspaniałe wykłady pana Panos Kanavos z London School of Econimics przybliżyły uczestnikom tematykę związaną z podstawowymi zasadami działania HTA i jego roli w procesie wyceny nowych technologii i podejmowania decyzji o ich wpisaniu na listę refundacyjną. Oprócz pana Kanavos, wspaniałego mówcy, przedstawiciela środowiska akademickiego, Mary zaprosiła i wygłosili wykłady przedstawiciele środowisk bezpośrednio związanych z pracą przy HTA. Dr Peter Littlejohn, dyrektor National Institute of Clinical Excellence (NICE) mówił o HTA i roli bpacjentów, jaką mogą odegrać w pracach, jednak wciąż w środowisku decydentów pokutuje pogląd, że grupy pacjenckie mogą łatwo ulegać wpływom firm farmaceutycznych – wzbudziło to duży niepokój wśród uczestników spotkania i zapowiedź, że takim przekonaniom należy stanowczo zaprzeczyć tak na forum krajowym jak i międzynarodowym.
Pan Jerome Boehm z Europejskiej Komisji Zdrowia zapoznał nas z pracami HTA w kontekście europejskim i działań podejmowanych na poziomie unii europejskiej.
Poznaliśmy także podstawowe zasady podejmowanych prac przy ocenie leków od strony czysto ekonomicznej. Ekonomia zdrowia to dziedzina, która u nas dopiero się rozwija i na pewno będzie zyskiwała coraz większe znaczenie. Ważne jest jednak, aby dokonując wszystkich skomplikowanych wyliczeń i badań opartych na statystyce mieć zawsze w pamięci, że w tym przypadku za tymi cyferkami kryją się ludzi, którzy powinni mieć zapewniony dostęp do jak najlepszego leczenia.
Zaangażowanie organizacji pacjenckich w prace na polu HTA jest jednocześnie bardzo ważne jak i trudne. Wymaga zrozumienia z obu stron, a także jasnego przedstawienia stanowiska, jakie są wzajemne oczekiwania. Tylko pacjenci są w stanie dokładnie wyjaśnić jak dana choroba wpływa na ich życie, ich codzienność i w jakim stopniu uzależnia ich od rodziny i otoczenia. To, co pacjenci mogą wnieś to ich doświadczenie choroby i jej uciążliwości.
Spotkania takie są wspaniałą okazją do zdobycia i podzielenia się wiedzą, i informacjami o sytuacji w różnych krajach. Forma wykładów, dyskusje i odgrywane scenki zachęcają do wzięcia czynnego udziału, a wymiana myśli, poglądów i pomysłów dodatkowo ubogaca spotkanie« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności