Aktualności

« powrót

2011-04-14

Pacjenci i lekarze podpisali wczoraj onkologiczne "Memorandum Poznańskie"!

 

Podpisaniem "Memorandum Poznańskiego" zakończył się wczoraj w Poznaniu panel dyskusyjny "Nic o nas bez nas - Rzetelne Partnerstwo", odbywający się w ramach Kongresu "Współczesnej Onkologii" (14-16 kwietnia 2011 r.).

Podczas panelu o relacjach pacjent-lekarz wspólnie debatowali liderzy organizacji pacjenckich zrzeszonych w Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, pacjenci zmagający się z chorobą nowotworową, lekarze onkolodzy, przedstawiciele samorządu i NFZ. W memorandum pacjenci domagają się m.in. nowelizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Memorandum zostanie przedstawione zarówno władzom polskim (minister Ewa Kopacz), jak i przedstawicielom Parlamentu Europejskiego.

Poniżej publikujemy jego treść:

Poznańskie Memorandum z 14 kwietnia 2011 r. sformułowane na III Kongresie Współczesnej Onkologii, wzorujące się na Deklaracji Warszawskiej z 2005 roku.

W Polsce całkowite wydatki na ochronę zdrowia wyrażone w procentach PKB są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej.

Współczynniki przeżycia i wykrywalności zachorowań są w przypadku każdego rodzaju choroby nowotworowej niższe niż w pozostałych krajach Europy.

Niewielkie efekty działań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, w tym niezadowalające procentowo wykonywanie badań przesiewowych oraz opóźnienia w stawianiu wczesnej diagnozy, stosowaniu innowacyjnego leczenia i zapewnieniu najwyższych standardów opieki, to przyczyna wysokiego współczynnika śmiertelności pacjentów z chorobą nowotworową. Świadomość społeczna dotycząca chorób nowotworowych i ich profilaktyki jest nadal niewystarczająca. Według prognoz WHO zachorowalność na choroby nowotworowe wkrótce osiągnie rozmiary epidemii.

Zalecenia:
- Ponieważ nic nie jest dla człowieka ważniejsze niż dobry stan zdrowia, kraje Unii Europejskiej realizują wspólny cel, jakim jest ochrona i poprawa zdrowia oraz poprawa jakości życia obywateli;
- Ponieważ prawo do ochrony zdrowia jest zagwarantowane na mocy zawartych traktatów europejskich, my niżej podpisani (osoby i organizacje) występujemy do osób odpowiedzialnych za kształt polityki, profilaktyki oraz przedstawicieli głównych zainteresowanych stron z gorącym apelem o:

1. Nowelizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w celu poprawy skuteczności badań profilaktycznych, rozwoju badań nad nowotworami i udziału organizacji pacjentów w monitorowaniu realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych;
2. Zapewnienie wszystkim chorym na nowotwory w Polsce dostępu do wysokiej jakości kompleksowej diagnostyki, leczenia i całościowej opieki, łącznie z rehabilitacją, psychologiczną opieką paliatywną, zgodnie z postępem i aktualną wiedzą medyczną;
3. Wspieranie i gwarantowanie udziału pacjentów w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki i opieki zdrowotnej, oceny technologii medycznych (HTA) w zakresie leczenia chorób nowotworowych;
4. Podczas przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej nadanie działaniom na rzecz walki z chorobami nowotworowymi statusu działań priorytetowych z wykorzystaniem dostępu do dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
5. Przeciwstawienie się dyskryminacji ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, status ekonomiczny, płeć i narodowość w dostępie do najnowszych metod leczenia chorób nowotworowych.

Inicjatorami podpisania Memorandum byli Jacek Gugulski, prezes Polskiej Koalicji Organizacji Onkologicznych, a także Krystyna Wechmann, wiceprezes tej organizacji oraz prezes Stowarzyszenia AMAZONKI.

Transmisję na żywo z panelu obejrzało w Internecie kilkaset osób. Zapraszamy Państwa do oglądania pełnej relacji z debaty na stronie Termedii: http://www.termedia.pl/,3348.htm. l« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności