Aktualności

« powrót

2011-10-03

Program warsztatów Akademii Dobrych Praktyk

PROGRAM

27 października, czwartek

Po g. 14.00

Przyjazd, zakwaterowanie, rejestracja uczestników

28 października, piątek

8.00-9.00 śniadanie

9.30-13.30 lek. med. Iga Lipska, warsztaty Zasady oceny technologii medycznych w Polsce


OPIS: Celem warsztatów jest zapoznanie przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów z zasadami oceny technologii medycznych w Polsce, a w szczególności:

- uświadomienie roli stowarzyszeń pacjentów w ocenie technologii medycznych,

- umożliwienie oraz zachęcenie przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów do kontaktów instytucjonalnych z Agencją Oceny Technologii Medycznych oraz innymi instytucjami systemu (w szczególności Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia).

W ramach warsztatów przewidziano m.in. zajęcia praktyczne dotyczące wypełniania formularzy otrzymanych z AOTM (dot. określonej technologii lekowej/nielekowej), dotyczące spotkań w AOTM, korespondencji z AOTM, a także dotyczące udziału przedstawicieli pacjentów w posiedzeniach Rady Konsultacyjnej/Rady Przejrzystości.

14.00 Obiad

15.30-17.00 Dyskusja

18.00 Kolacja integracyjna

29 października, sobota

8.00-9.30 śniadanie

10.00-12.00 mgr Teresa Turuk-Nowak, warsztaty Styl życia pacjentów po chorobie nowotworowej

OPIS: Celem warsztatów jest przepracowanie z liderami modelu zdrowego stylu życia i skonfrontowanie go z ich doświadczeniem w funkcjonowaniu po chorobie i barierami we wprowadzaniu zmian w zachowaniach składających się na indywidualny styl życia. Warsztaty zakładają krótki wykład, ćwiczenia w grupach i dyskusję.

13.00 Obiad

14.00-16.00 c.d. warsztatu

18.00 Kolacja

30 października, niedziela

Wyjazd uczestników« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności