MPiPS wycofuje się z pomysłu likwidacji wolontariatu w służbie zdrowia – Informacja Prasowa Koalicji dla Wolontariatu

 

Koalicja dla Wolontariatu z ulgą przyjęła zobowiązanie Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztofa Więckiewicza, o wycofaniu się z planowanych zmian w ustawie, które skutkowałyby likwidacją wolontariatu w placówkach leczniczych przekształcanych w spółki.

 

Stanowisko Ministerstwa potwierdza  opublikowana dzisiaj, tj. 27 lipca br., informacja na stronach Ministerstwa oraz zapewnienie Dyrektora Krzysztofa Więckiewicza, który w elektronicznym liście do Koalicji zapewnił, że „Przepis artykułu 42 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dopuszczający podmioty lecznicze do kręgu uprawnionych do korzystania z pomocy wolontariuszy) nie ulegnie zmianie. W związku z powyższym (w aktualnym stanie prawnym), wolontariat może być świadczony we wszystkich jednostkach leczniczych prowadzących działalność leczniczą, niezależnie od tego czy prowadzą ją w formie działalności gospodarczej, czy też w innej formie.”

 

Za wypracowany konsensus, należą się podziękowania wszystkim organizacjom należącym do Koalicji dla Wolontariatu – prowadzącej akcję Stop Likwidacji Wolontariatu, wszystkim, którzy tę inicjatywe poparli oraz ludziom dobrej woli, którzy na co dzień zajmują się wolontariatem i niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Dziękujemy także mediom i dziennikarzom, którzy zajęli się tym tematem.
Za współpracę i dostrzeżenie wysiłku instytucji należą się także podziękowania Departamentowi Pożytku Publicznego Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

Jednocześnie informujemy, iż Koalicja dla Wolontariatu będzie się rozwijała i deklaruje baczne monitorowanie drogi legislacyjnej nowelizacji ustawy w kontekście proponowanych zmian, a przede wszystkim zapewnień MPiPS w stosunku do zachowania status quo art. 42 ust 1 pkt. 4 ustawy.

 

Jako podmiot skupiający już blisko 40 organizacji, które od kilkunastu lat budują system wolontariatu w służbie zdrowia w Polsce, oferujemy nasze doświadczenie, które, mamy ogromną nadzieję, Ministerstwo wykorzysta podczas kolejnych konsultacji społecznych w tym zakresie. 

Koalicja dla Wolontariatu, zainicjowana przez FUNDACJĘ DOBRZE ŻE JESTEŚ, powstała 28 czerwca 2012 r. Impulsem do jej zawiązania
i rozpoczęcia akcji Stop Likwidacji Wolontariatu były proponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które, jeśli weszłyby w życie, odebrałyby setkom tysięcy  pacjentów mozliwość wsparcia przez rzesze wolontariuszy we wszystkich jednostkach leczniczych przekształconych w przedsiębiorstwa.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do dołączania do Koalicji dla Wolontariatu, która będzie stała na straży tworzenia mądrych przepisów prawa a tym samym dobra pacjentów, wolontariuszy, wszystkich, których wspierają nasze organizacje.

 

                                     KOALICJA DLA WOLONTARIATU

FUNDACJA DOBRZE ŻE JESTEŚ                                                      
Fundacja „Dr Clown”                                                                                    
Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych                                              
Federacja Stowarzyszen „Amazonki”                                                  
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową                                                               
Fundacja Lubię Pomagać                                                     
Stowarzyszenie Wolontariat Św. Eliasza                       
Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”                                                     
Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek                                                    
Centrum Wolontariatu w Warszawie
Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki – „SOWIE OCZY”
Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
Polskie Towarzystwo Stomijne „POL-ILKO”
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „Sarcoma” Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia”
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST (rak podścieliska przewodu pokarmowego)
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na nowotwory krwi
(w Zamościu)
Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. Prof. Grzegorza Madeja
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
Fundacja Carita – Żyć ze szpiczakiem
Kwiat Kobiecości
Fundacja Rak’nRoll. Wygraj Życie
Stowarzyszenie Stomijne „Ile koloru” w Radomiu
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
Leszek Pawłowski
Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa
Stowarzyszenie „Dla Ziemi”
Fundacja Brat Słońce
Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie - POMOC  MALTAŃSKA
Fundacja Hospicyjna
Fundacja Udaru Mózgu
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na
Mukowiscydozę
Fundacja Urszuli Jaworskiej
Fundacja Urszuli Smok Podaruj Życie
Spółdzielnia Socjalna „50+” Gdynia
Stowarzyszenie “Dar Serca”
„Fundacja Ogony”
Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka Piersi „ANNA”

Kontakt:

Paweł Hermanowski
Koordynator akcji Stop Likwidacji Wolontariatu
Tel. 793 938 646 , e-mail: pawel.hermanowski@dobrzezejestes.pl