Aktualności

« powrót

2012-05-30

25-31 maja - Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem1. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, jak również dążenie do poprawy standardów opieki onkologicznej i dostępu do skutecznego leczenia. W europejskie działania aktywnie włączyły się polskie organizacje pacjentów onkologicznych, reprezentujące 450 tys. chorych na raka, które apelują do Prezydenta RP, Premiera oraz Ministra Zdrowia o ustanowienie walki z rakiem bezwzględnym priorytetem polskiego rządu. Postulaty pacjentów dotyczą poprawy sytuacji onkologicznej na poziomie systemowym. Organizacje, mając pełne poparcie społeczne2, domagają się, aby nadszedł wreszcie CZAS NA ONKOLGIĘ.

Europejski Tydzień Walki z Rakiem jest okazją do podniesienia problemu, jakim jest stan polskiej onkologii i rozpoczęcia działań zmierzających do jej poprawy. Nadszedł już czas, aby przestać debatować i zacząć wdrażać konkretne rozwiązania. Dodatkowym stymulatorem jest zalecenie Komisji Europejskiej, zobowiązujące3 państwa członkowskie do opracowania do 2013 roku planów walki z rakiem, których celem jest ograniczenie wskaźników śmiertelności o 15% do 2020 roku. Czasu jest mało – zarówno dla decydentów, jak i dla wielu chorych, jeśli system opieki onkologicznej się nie zmieni. Organizacje pacjentów, wspierane przez Towarzystwa Naukowe, podjęły już pierwsze kroki – 26 kwietnia br., pod patronatem Instytutu Spraw Publicznych, przy ogromnym zaangażowaniu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, odbyło się I Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych, z udziałem ekspertów, lekarzy onkologów i reprezentantów polskiego systemu ochrony zdrowia. Przedstawiono na nim najważniejsze problemy trapiące pacjentów z chorobą nowotworową oraz przedyskutowano możliwe sposoby ich rozwiązania. Obrady zakończyły się wypracowaniem postulatów4, które zostaną przedstawione Prezydentowi RP, Premierowi, Ministrowi Zdrowia oraz członkom Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia.

Organizacje pacjentów domagają się, aby walka z rakiem stała się priorytetem dla polskiego rządu, w ramach prowadzonej polityki zdrowotnej. Nie jest to jedynie postulat chorych na raka. Jak wykazały wyniki badania opinii publicznej „Rak – priorytet publiczny?”, dotyczącego postawy Polaków wobec leczenia chorób nowotworowych i oceny polskiego systemu opieki zdrowotnej, to przede wszystkim rak, a nie choroby serca, czy cukrzyca powinien być przedmiotem troski systemu ochrony zdrowia - tak uważa 68% respondentów.
Preferencje społeczne mają odzwierciedlenie w statystykach. Choroby nowotworowe stają się najpoważniejszym problemem zdrowia publicznego na świecie – w wielu krajach już są pierwszą przyczyną zgonów, wyprzedzając choroby kardiologiczne. W Polsce rak jest najważniejszą przyczyną zgonów przedwczesnych, przed 65 rokiem życia.5 Co roku, wraz ze starzeniem się społeczeństwa, liczba zachorowań zwiększa się. W Polsce o ok. 2% rocznie.6 W 2009 roku zachorowało 156 tysięcy osób, a zmarło 93 tysiące. W 2025 roku będzie żyć w Polsce aż 600 tysięcy osób chorych na nowotwór. Czy będą mieć zapewnioną właściwą opiekę onkologiczną i dostęp do optymalnego leczenia? O to walczą organizacje pacjentów, próbując zmotywować decydentów do wprowadzenia koniecznych zmian w systemie opieki onkologicznej, które wpłyną na poprawę wyników leczenia.


Więcej informacji
Sylwia Jaczyńska-Kolasza
PRIMUM Public Relations
Tel. +48 608 016 254 lub (22) 690 67 48
e-mail: s.jaczynska@primum.pl
5 Dane: Krajowy Rejestr Nowotworów
6 Dane: Krajowy Rejestr Nowotworów« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności