Aktualności

« powrót

2012-06-04

1 czerwca przed Ministerstwem Zdrowia

1 czerwca przed Ministerstwem Zdrowia w Warszawie o godz 12.00 rozpoczęła sie Manifestacja Organizacji Pacjenckich i Lekarskich, które wsparły akcję protestacyjną Ruchu Spolecznego "1 CZERWCA.PL". Inicjatorem akcji i protestu "Dzień Dziecka przed Ministerstwem Zdrowia" jest Piotr Piotrowski, ojciec chorego Michałka. Akcja, do której dołączyło wiele organizacji pacjentów i lekarzy, ma celu poprawę dostępności do leczenia.

Wydarzenie to cieszyło się sporym zainteresowaniem mediów. Po publicznym odczytaniu postulatow przez organizatora oraz po wystąpieniach liderów stowarzyszeń oraz zwiazków biorących udzial w manifestacji udali się oni do Ministerstwa Zdrowia, gdzie zostali przyjęci przez ministra Bartosza Arłukowicza. Polską Koalicję Organizacji Pacjentów Onkologicznych reprezentowal prezes Jacek Gugulski. Rozmowy zakończyły się zapewnieniem ministra o gotowości do kontynuowania dialogu ze stroną spoleczną na temat przedstawionych propozycji i postulatow.

DZIĘKI POROZUMIENIU, JAKIE W NATURALNY SPOSÓB ZAWIĄZAŁO SIĘ POMIĘDZY POPIERAJĄCYMI PROTEST, POWSTAŁO
POROZUMIENIE-1czerwca.pl

Publikujemy APEL POROZUMIENIA:

"My pacjenci, rodziny pacjentów, lekarze i zwykli obywatele jesteśmy bezsilni wobec nieodpowiedzialności i niekompetencji urzędników zarządzających systemem ochrony zdrowia. Jesteśmy ofiarami niekompetencji i nieodpowiedzialności administracji publicznej w tym obszarze. To decyzje urzędnicze wskazują kogo można a kogo nie można leczyć, kiedy leczyć, jak leczyć, gdzie leczyć. W coraz większym stopniu o naszym leczeniu decydują nie lekarze ale urzędnicy. Jesteśmy bezradni wobec braku współpracy między instytucjami nadzorującymi obszar opieki medycznej – Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. Brak współpracy tych instytucji jest także przejawem ich nieodpowiedzialności za zdrowie i życie nas pacjentów. Jesteśmy bezradni wobec braku dialogu i współpracy między tymi instytucjami publicznymi a pacjentami, lekarzami, świadczeniodawcami oraz innymi podmiotami z sektora ochrony zdrowia. Lekarzom żal jest pacjentów, których nie mogą leczyć w europejskim kraju zgodnie ze standardami swojej wiedzy medycznej. Pacjentom żal jest lekarzy, którzy z powodu nieprzemyślanych przepisów stają w sytuacji konfliktu etycznego między tym jakby chcieli i powinni leczyć, a jak ograniczają ich przepisy i kary.
Z trudem możemy zrozumieć, gdy urzędnicza niekompetencja ogranicza leczenie pacjentów dorosłych, natomiast nie godzimy się, żeby godziło to w chore dzieci. Dlatego w wyrazie bezsilności my pacjenci, rodziny pacjentów, lekarze i zwykli obywatele porozumieliśmy się i założyliśmy inicjatywę Porozumienie 1 czerwca, po to żeby chronić przed niekompetencją i nieodpowiedzialnością urzędników przede wszystkim chore dzieci a potem nas samych.

Nie podoba się nam to, że:

- dostęp do leczenia i do leków jest w Polsce ograniczony w stopniu większym niż w innych krajach europejskich (wg Euro Health Consumer Index 2012 sytuacja w polskiej ochronie zdrowia się pogarsza w obszarach wydłużających się kolejek do świadczeń, pogorszenia dostępności do leków i wzrostu zakresu nierefundowanych procedur medycznych. Polska zajmuje jedno z ostatnich - 27 miejsce w rankingu obok Albanii, Macedonii i Serbii)

- coraz mniejszy wpływ na sposób leczenia chorych mają lekarze, wzrasta tendencja do ograniczenia ich swobody decyzjami administracyjnymi w zakresie farmakoterapii i procedur medycznych. Zwłaszcza dotkliwe jest ograniczanie wskazań do stosowania leków przez urzędników, uznających za uprawnienia refundacyjne jedynie wskazania rejestracyjne i dalsze ich ograniczanie w programach lekowych.

- sposób wprowadzania zmian i nowych regulacji w ochronie zdrowia dokonywany jest chaotycznie, w pośpiechu, metodą prób i błędów, bez konsultacji i przygotowania, z licznymi pomyłkami, bez oceny skutków regulacji, a naprawianie systemu odbywa się poprzez komunikaty Ministra Zdrowia czy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, niemające mocy prawnej. Błędy popełniane przez administrację publiczną w tym obszarze pozostają bezkarne, chociaż ma wpływ na zdrowie i życie ludzkie.

- brakuje nam partnerskiego dialogu między decydentami a interesariuszami systemu ochrony zdrowia, utrudniany i ignorowany jest nadzór społeczny (nm. zmiana regulaminu zespołu koordynacyjnego leczenia biologicznego). W procesie kształtowania prawa w ochronie zdrowia brakuje głosu bezpośrednio zainteresowanych – chorych, lekarzy, rodzin pacjentów czy zwykłych obywateli. Konsultacje społeczne są traktowane jako zbędna z perspektywy administracji formalność a ich wyniki są ignorowane przy podejmowaniu decyzji przez urzędników.

- dotychczasowe zmiany w systemie nie spowodowały, że leczymy lepiej i taniej –a tylko znacznie gorzej i drożej. Nie widzimy przełożenia realnego wzrostu nakładów na zdrowie na poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Widzimy, że każda kolejna regulacja jest psuciem i tak dalekiego od doskonałości obecnego systemu.

Uważamy, że konieczne są następujące zmiany:

- przywrócenie decydującej roli lekarza w leczeniu Pacjenta, z pełnym zrozumieniem dla mądrych, uzasadnionych i odpowiedzialnych regulacji systemowych w tym obszarze

- poprawa dostępności do leczenia i efektywności wydawania przeznaczanych na leczenie publicznych środków.

- otwarcie MZ i NFZ na prowadzenie efektywnego dialogu i dopuszczenie realnego, niepozorowanego wpływu zainteresowanych (chorych, ich rodzin, lekarzy i zwykłych obywateli) na zmiany prawne i usprawnienia w systemie opieki zdrowotnej.

- sprawowanie nadzoru społecznego nad różnymi elementami systemu ochrony zdrowia - w tym także zapewnienie niezależności od administracji państwowej instytucji mających stać na straży interesów i praw pacjentów.

W tym celu decydujemy się wspólnie działać w następujących kierunkach:

- zbieranie i wymiana informacji o złych przepisach, patologiach i zagrożeniach dla pacjentów, ich praw i interesów

- wsparcie opinią ekspertów w celu merytorycznego wzmocnienia naszych działań i prowadzenia konstruktywnego pacjentko-eksperckiego dialogu z decydentami

- opiniować, komentować i interweniować w przypadkach naruszenia Praw Pacjentów do nowoczesnej i odpowiedniej jakości opieki zdrowotnej

- podejmować działania w kierunku zwiększenia świadomej partycypacji Pacjentów, ich rodzin, lekarzy i zwykłych obywateli w procesie tworzenia i konsultowania prawa w ochronie zdrowia

- dążenie do powołania niezależnej od administracji publicznej instytucji Rzecznika Praw Pacjenta ukształtowanej na wzór Rzecznika Praw Obywatelskich, reprezentującej rzeczywiste potrzeby i interesy Pacjentów, z długofalowa wizją rozwoju środowisk pacjenckich jako głosu doradczego dla instytucji publicznych".« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności