Aktualności

« powrót

2012-07-16

Wolontariat w służbie zdrowia zagrożony likwidacją

Planowane przez Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej zmiany w prawie oznaczają likwidację wolontariatu w szpitalach i tym samym niepowetowaną stratę dla tysięcy pacjentów, w tym dzieci, którzy otrzymują od wolontariuszy cenne wsparcie psychologiczne – kluczowe w pokonywaniu ciężkich chorób, często nieuleczanych i przewlekłych.

 

28 czerwca 2012 r. organizacje pozarządowe działające w oparciu o wolontariat w instytucjach leczniczych, zawiązały Koalicję dla Wolontariatu, która prowadzi akcję „Stop likwidacji wolontariatu”. Impulsem do tego działania są planowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Zmiany te, jeżeli zostaną wprowadzone, będą skutkowały likwidacją wolontariatu w szpitalach i innych jednostkach leczniczych.

Mobilizację do działania zainicjowała FUNDACJA DOBRZE ŻE JESTEŚ, która od ponad 7 lat buduje system stałego, pozamedycznego wsparcia dla pacjentów
z chorobą nowotworową, na oddziałach hematologicznych i onkologicznych w polskich szpitalach. Do Koalicji dla Wolontariatu włączyło się kilkadziesiąt innych organizacji pozarządowych, które działają na rzecz pacjentów w całej Polsce. Jest wśród nich Federacja Stowarzyszeń AMAZONKI, która pozyskuje i szkoli wolontariuszki od 1992 roku, dzięki czemu dziś ponad 1200 Ochotniczek wspiera kobiety w trakcie leczenia raka piersi w szpitalach onkologicznych. Do Koalicji dołączyły także Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Fundacja "Dr Clown", Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, Fundacja Lubię Pomagać, Stowarzyszenia Wolontariat Św. Eliasza, Fundacja "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci", a także Pan Leszek Pawłowski, Pan Mariusz Mierzejewski oraz Pan Krzysztof Wojdyna.

Wszyscy - wyrażając głębokie zaniepokojenie kierunkiem zmian proponowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - zdecydowali o natychmiastowej interwencji i wspólnym działaniu. Nieudolne prawo może uderzyć bowiem zarówno w pacjentów oddziałów ciężkich, w organizacje pozarządowe organizujące wolontariat, jak również w ideę społeczeństwa obywatelskiego, które budowane jest przez oddolne inicjatywy. Planowane zmiany zniszczą wieloletni dorobek wielu organizacji, które pozyskują wolontariuszy i przygotowują ich do pracy z ciężko chorymi pacjentami.

Szkolenia wolontariuszek (Ochotniczek) prowadzone są od 1992 roku - mówi Łucja Werblińska, Przewodnicząca Ochotniczek Federacji Stowarzyszeń AMAZONKI.- Szkolenia są prowadzone są wg schematu światowego ruchu Reach to Recovery. Prowadzą je psycholodzy podczas specjalnych warsztatów wyjazdowych, kilka razy w roku, a koszty tych szkoleń są opłacane w dużej mierze przez PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szkolenia kilku tysięcy Ochotniczek są zatem opłacane z podatków wszystkich obywateli. Planowane przez Ministerstwo zmiany oznaczałyby wyrzucenie tych pieniędzy w błoto i uniemożliwienie amazonkom wspieranie kobiet krótko po zabiegach operacyjnych.

Inne organizacje, często organizaują system wolontariatu od wielu lat na własny koszt – dzięki wsparciu poprzez darowizny od prywatnych osób. Państwo, które nie jest
w stanie zapewnić należytej opieki pacjentom w służbie zdrowia, powinno dofinansowywać i wspierać tak potrzebne inicjatywy a nie je likwidować.

W wyniku ustaleń Koalicji dla Wolontariatu 10 lipca został wystosowany list do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z protestem wobec planowanych zmian oraz
z prośbą o spotkanie przedstawicieli Koalicji z Ministrem w celu przeprowadzeni rzeczywistych konsultacji społecznych z organizacjami, które od wielu lat działają
na polu wolontariatu.

Jednocześnie podobne pismo – z prośbą o opinię planowanych zmian prawnych - zostało wystosowane do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Oba listy opublikowane są na stronie www.stoplikwidacjiwolontariatu.pl

Koalicja powołała specjalną stronę internetową dedykowaną akcji www.stoplikwidacjiwolontariatu.pl, na której będzie na bieżco informować o swoich działaniach. Zachęcamy do odwiedzania strony – można się na niej zapoznać ze szczegółami problemu, zobaczyć jak działają organizacje pozarządowe w służbie zdrowia a także wyrazić poparcie przez złożenie podsiu. Apelujemy też do pozostałych organizacji pozarządowych o włączenie się w naszą akcję – kontakt na wspomnianej stronie. Koalicja prowadzi tez akcję na Facebooku http://www.facebook.com/StopLikwidacjiWolontariatupl

Zwracamy się do wszystkich dziennikarzy o poparcie naszej inicjatywy „Stop likwidacji wolontariatu” i naświetlenie społeczeństwu zagrożeń wynikających z planowanych zmian.

Kontakt dla mediów

Paweł Hermanowski
Koordynator akcji Stop Likwidacji Wolontariatu

Tel. 793 938 646

e-mail: pawel.hermanowski@dobrzezejestes.pl« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności