Aktualności

« powrót

2013-02-08

Stowarzyszenie Pacjentów i Osób Wspierający Chorych na Guzy Neuroendokrynne dołączyło do naszej Koalicji

 Stowarzyszenie Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne powołane zostało w celu zapewnianie osobom chorym na guzy neuroendokrynne pełnego dostępu do nowoczesnych metod diagnostycznych oraz leczniczych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) pozyskiwanie środków finansowych od instytucji, osób prawnych oraz fizycznych z przeznaczeniem na:

a) diagnozowanie i leczenie osób dotkniętych tą chorobą,

b) rozwój nowych metod i środków diagnostyczno-terapeutycznych,

c) działalność informacyjną, edukacyjną oraz kształcącą wśród chorych, personelu medycznego, paramedycznego oraz osób trzecich;

2) bieżącą informację o nowoczesnych metodach diagnostyczno-terapeutycznych chorych oraz osób zainteresowanych;

3) wymianę myśli naukowych oraz doświadczenia w środowisku medycznym oraz pacjentów;

4) współpracę z ośrodkami o podobnym profilu w kraju oraz zagranicą;

5) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym, na rzecz celów związanych z zakresem działalności stowarzyszenia;

6) prowadzenie działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej;

7) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia;

8) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych.« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności