Aktualności

« powrót

2013-04-19

Współpraca kluczem do skutecznego leczenia

Współpraca kluczem do skutecznego leczenia

 

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” wraz z Naukową Fundacją Polpharmy 18 kwietnia zainaugurowały ogólnopolską kampanię edukacyjną „Partnerstwo w Leczeniu. Lekarz – Pacjent – Rodzina” pod hasłem „Leczę się skutecznie – przestrzegam zaleceń lekarza.” Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem niewystarczającej współpracy pracowników medycznych z pacjentem i jego rodziną w leczeniu oraz profilaktyce chorób przewlekłych. Chodzi także o podkreślenie roli edukacji na temat barier oraz czynników sprzyjających przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych oraz promocja dobrych praktyk współpracy lekarza z pacjentem w procesie leczenia.

Leczenie, zwłaszcza przewlekłe wymaga od pacjenta wiedzy o chorobie, korzyściach z leczenia i konsekwencjach nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych, zaufania do specjalistów, wiary w skuteczność terapii oraz samodyscypliny. Badania przeprowadzane w Polsce w ostatnich latach* pokazują, że pacjenci:

  • znają tylko najpoważniejsze zagrożenia związane z chorobą;
  • nie posiadają wiedzy na temat mniej poważnych konsekwencji rozwoju choroby i pogarszania się funkcji organizmu z tym związanych;
  • nie zdają sobie sprawy, że stosowanie się do zaleceń terapeutycznych poprawia stan zdrowia i ogranicza postęp choroby;
  • nie są odpowiednio zmotywowani do przestrzegania zaleceń lekarza.

Jak wskazują badania Naukowej Fundacji Polpharmy co czwarty chory w Polsce nie stosuje się do zaleceń terapeutycznych*. Konsekwencje nieprzestrzegania zaleceń lekarskich są kosztowne zarówno dla pacjenta, jak i systemu ochrony zdrowia. Po pierwsze z tego powodu zmniejsza się dramatycznie skuteczność leczenia, następuje wzrost zapotrzebowania na kolejne porady lekarskie, dodatkowe badania, czasami konieczna jest hospitalizacja, pojawiają się koszty finansowe związane z leczeniem bardziej zaawansowanych stanów chorobowych. Z badań prowadzonych przez prof. Przemysława Kardasa z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wynika, że dodatkowe koszty jakie ponosi z tego tytułu system opieki zdrowotnej w Polsce można szacować na ok. 6 mld zł rocznie (tyle wydaje NFZ na podstawową opiekę zdrowotną).

Pacjent, który jest pozytywnie zmotywowany do przestrzegania zaleceń postrzega chorobę jako problem do rozwiązania i pokonania, a nie wyrok. Wszyscy musimy sobie uświadomić, że jakość relacji lekarz – pacjent to najważniejszy czynnik wpływający na przebieg terapii chorób przewlekłych – dodaje prof. P. Kardas.

„W ramach kampanii chcemy doprowadzić do spotkania wszystkich stron biorących udział w procesie leczenia i rozmawiać o warunkach skutecznej współpracy. Okazją ku temu będą debaty zdrowotne odbywające się różnych regionach Polski m.in. Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku” – mówi Szymon Chrostowski, prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”.

 

Konferencja inauguracyjna odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu 16 maja 2013 r. pod patronatem honorowym Marka Woźniaka Marszałka Województwa. W debatach wezmą udział m.in. eksperci medyczni, wojewódzcy konsultanci, przedstawiciele lokalnych izb lekarskich, pielęgniarskich i aptekarskich, samorządów terytorialnych oraz organizacji pacjenckich, a także media. Debaty „Partnerstwo w leczeniu” służyć mają także popularyzowaniu, m.in. przy współpracy z mediami, wiedzy na temat problematyki związanej z leczeniem chorób przewlekłych. Chodzi o dotarcie z tym przekazem zarówno do środowiska medycznego, jak również przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych organizacji pacjenckich i mieszkańców, a także wypracowaniu wspólnego stanowiska, dotyczącego skutecznych zasad współpracy pomiędzy lekarzami a pacjentami i ich bliskimi.

 

„Ta kampania edukacyjna – mówi Bożenna Płatos, kierownik Naukowej Fundacji Polpharmy - jest dla nas kolejnym krokiem w upowszechnianiu postawy wyrażającej się hasłem: „Leczę się skutecznie – przestrzegam zaleceń lekarza”. Fundacja jako pierwsza instytucja w Polsce kompleksowo zainteresowała się problemem compliance zarówno od strony naukowej – finansując konkurs na projekt badawczy w tej dziedzinie (2007 r.), jak i społecznej – badania opinii społecznej (Pentor’2009). W 2008 roku Fundacja Polpharmy wydała publikację „Współpraca lekarza z pacjentem w chorobach przewlekłych – compliance, adherence, persistence. Stan obecny i możliwość poprawy”, która została bezpłatnie przekazana lekarzom. Chcąc ocenić poziom współpracy lekarza z pacjentem, Fundacja przygotowała badania jakościowe i ilościowe, których celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak się leczą Polacy. Wyniki badania zostały opublikowane w formie raportu Polskiego Pacjenta Portret Własny, który Fundacja przekazuje bezpłatnie wszystkim zainteresowanym rozwiązaniem problemu instytucjom.

 

Na stronie www.partnerstwowleczeniu.plznajdą Państwo materiały edukacyjne, w tym spot kampanii, raport na temat przestrzegania zaleceń terapeutycznych w Polsce oraz szczegółowe informacje na temat kolejnych debat.

 

Partnerem kampanii „Partnerstwo w leczeniu” jest Polpharma S.A.« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności