Aktualności

« powrót

2013-08-22

Credo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

 
 
 
 
 1.  Wartością nadrzędną jest dla nas godne, możliwie  jak najlepszej jakości najdłuższe życie pacjenta na każdym etapie choroby  nowotworowej.
   
 2. Stoimy na straży solidaryzmu wszystkich pacjentów, bez względu na ich status społeczny,  przekonania i pochodzenie.
   
 3. Konsekwentnie i z szacunkiem egzekwować będziemy zapisy obowiązującego prawa.
   
 4. Jesteśmy merytoryczną, partnerską organizacją dla wszystkich, którzy mądrze i i z troską o każdego obywatela sprawują publiczne urzędy.
   
 5. Jako zwolennicy pracy organicznej, z pozytywistycznym nastawieniem do otaczającej rzeczywistości, chcemy w partnerski sposób prezentować nasze stanowiska w interesie chorych, uwzględniając realia ekonomiczne Naszego Państwa.
   
 6. Dialog z otoczeniem budować będziemy na racjach i rzeczowych argumentach, jednakże wszelkie przejawy braku woli do spokojnej, rzeczowej wymiany opinii lub blokowanie dotarcia do istotnych dla nas informacji traktować będziemy, jako wypowiedzenie zasady partnerstwa.
   
 7. W trudnych czasach podejmowanie decyzji o losie osoby ciężko chorej w kontekście koniecznej dyscypliny finansów publicznych to ryzyko chronicznego konfliktu – uniknąć go można jedynie dzięki stałemu kontaktowi i wzajemnemu otwarciu na argumenty. To ze swej strony deklarujemy!
   
 8. Chcemy w dialogu z otoczeniem doprowadzić do sytuacji, w której zwiększane, ale też racjonalizowane będą wydatki na ochronę zdrowia z myślą o dostępie polskich pacjentów onkologicznych do najskuteczniejszym metod diagnostyki i terapii.
   
 9. Z determinacją będziemy tropić i wskazywać wszelkie przejawy niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych i egzekwować decyzje służące uszczelnieniu kanałów nieuzasadnionego wypływu tych środków z systemu.

 

„Nic o Nas bez Nas – Rzetelne Partnerstwo”« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności