Aktualności

« powrót

2013-08-22

Stanowisko Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych w sprawie braku dostępu do leczenia pacjentów z zaawansowanym nowotworem gruczołu krokowego

Osiągnięcia światowej medycyny ostatnich lat doprowadziły do tego, że choroby nowotworowe coraz częściej stają się chorobami przewlekłymi, możliwymi do kontrolowania na każdym etapie, dzięki zaawansowanemu i sekwencyjnemu leczeniu.

Dzięki licznym kampaniom społecznym, finansowanym między innymi ze środków publicznych, społeczeństwo polskie zostało już wyedukowane na temat znaczenia wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego, a polscy mężczyźni przekonali się do poddania się badaniom profilaktycznym. W świetle ostatnich wydarzeń należy sobie jednak zadać pytanie, czy miało to jakikolwiek sens. Edukacja, czyli świadomość choroby, niesie bowiem za sobą nadzieję na jej wyleczenie. A tej nadziei pacjenci właśnie zostali pozbawieni.

Do końca kwietnia chorzy zmagający się z zaawansowanym nowotworem prostaty mogli korzystać z leczenia abirateronem w ramach chemioterapii niestandardowej. Leczenia, które na całym świecie jest standardem. 29 kwietnia b.r. Agencja Oceny Technologii Medycznych wydała decyzję o nierekomendowaniu finansowania terapii abirateronem ze środków publicznych zamykając tym samym dostęp do terapii kolejnym pacjentom.

Czy stać nas na edukację, budowanie świadomości polskich mężczyzn oraz leczenie ich na pierwszych etapach choroby nowotworowej a pozostawianie samym sobie w kolejnych? Czy jest etyczne budzenie nadziei a potem jej odbieranie? Czy możemy sobie pozwolić na tracenie czasu na rozważania nad udowodnioną przecież w innych krajach skutecznością terapii? Zwłaszcza, że czas, poza lekiem, to jedyne, czego ci pacjenci nie mają!

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych wyraża głębokie zaniepokojenie decyzją Ministerstwa Zdrowia o braku programu lekowego obejmującego terapię abirateronem w Projekcie Obwieszczenia Ministra Zdrowia zawierającego listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 września 2013 roku. Apelujemy do Pana Ministra Zdrowia o ponowne, wnikliwe rozpatrzenie sytuacji polskich mężczyzn dotkniętych nowotworem prostaty.

 

W imieniu Zarządu

Dr nauk farm. Leszek Borkowski

Prezes

Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności