Aktualności

« powrót

2013-10-04

OBYWATELSKIE POROZUMIENIE NA RZECZ ONKOLOGII - WAŻNY KOMUNIKAT

 

 

                                                                          KOMUNIKAT

Obywatelskie Porozumienie na Rzecz Onkologii zainicjowane przez Fundację Wygrajmy Zdrowie oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zapoczątkowuje ogólnopolski Ruch.

Zapraszamy wszystkie organizacje pacjenckie, którym leży na sercu usprawnienie systemu onkologicznej opieki zdrowotnej do poparcia Porozumienia.

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych popiera Porozumienie i włącza się aktywnie do pracy za pośrednictwem naszego kolegi Szymona Chrostowskiego - Wiceprezesa Zarządu PKPO, Dyrektora Zarządzającego, który jest liderem tego projektu. 


                                               Dr .n farm. Leszek Borkowski

                                                                                                                                       Prezes Zarządu PKPO 

 

Jeżeli popierają Państwo Porozumienie prosimy o kontakt z:

Beata Ambroziewicz
Dyrektor Biura PKPO
tel. 22 428 36 31
beata.ambroziewicz@pkopo.pl

 

***

List Otwarty do Organizacji Pacjenckich

Drodzy Przyjaciele,

Zaniepokojony wciąż pogarszającą się sytuacją polskich pacjentów onkologicznych, postanowiłem wraz z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz w łączności z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych powołać Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii. Celem Porozumienia jest rozwiązywanie najpilniejszych problemów polskiej onkologii, których jako pacjenci nie możemy już dłużej akceptować.

Priorytetowy charakter ma zweryfikowanie i zaakcentowanie sprzeciwu wobec zaproponowanej przez resort zdrowia nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz wypracowanie obywatelskiej formuły Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Przecież reprezentujemy szczególną grupę pacjentów, która z uwagi na specyfikę choroby (nowotworowej) nie może czekać na włączenie ratującej życie terapii. Każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu leczenia zmniejsza szanse na wygranie walki z chorobą odbierając nam i naszym bliskim nadzieję i wiarę w lepsze jutro. Chcemy, by onkologia została oficjalnie uznana za priorytet polityki zdrowotnej państwa, aby wreszcie stała się przedmiotem zainteresowania wśród osób kształtujących system ochrony zdrowia. Chcemy również móc korzystać z zagwarantowanego nam przez Konstytucję prawa, zgodnie z którym każdy obywatel, a więc również ten, który zmaga się z nowotworem, ma prawo do ochrony zdrowia i równego dostępu do leczenia ze środków publicznych.

Wierzymy, że powyższe cele będzie można osiągnąć pod warunkiem zaangażowania możliwie jak największej liczby organizacji zrzeszających pacjentów onkologicznych. Z tego powodu zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wsparcie naszej inicjatywy i objęcie patronatem podejmowanych przez nas działań na rzecz pacjentów onkologicznych. Jestem przekonany, że razem jesteśmy w stanie skuteczniej działać, a nasz wspólny głos będzie zdecydowanie bardziej słyszalny.

Z góry bardzo dziękujemy za możliwie jak najszybsze potwierdzenie poparcia dla inicjatywy, nawet w formie odpowiedzi mailowej.

 

                                                             Łączę należne wyrazy szacunku!

                                                             Szymon Chrostowski

                                                             Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie,                                                                                                                            Wiceprezes Zarządu PKPO                                                    « powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności