Aktualności

« powrót

2013-10-18

Oświadczenie na rzecz zmiany opieki przeciwbólowej pacjentów onkologicznych - Koalicja na Rzecz Walki z Bólem Wygrajmy z Bólem

 
Koalicja na Rzecz Walki z Bólem "Wygrajm z Bólem" powołała Grupę Ekspertów w celu wspólnej pracy na rzecz poprawy jakości opieki nad pacjentem cierpiącym z powodu bólu nowotworowego. Efektem prac Grupy jest Oświadczenie opisujące aktualna sytuację opieki przeciwbólowej w Polsce i proponujące konkretne rozwiązania.
 

Prace grupy Ekspertów prowadzone są w duchu zapisu "Karty Praw Pacjenta" stanowiącej, iż każdy obywatel Polski ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowidających wymaganiom wiedzy medycznej.

Prawo do godnego życia bez bólu jest elementem podstawowych praw człowieka i zarazem obowiązkiem państwa, które powinno zapewnić odpowiednie warunki osobom cierpiącym. Brak dostępu do leczenia bólu dla pacjentów, którzy tego potrzebują, może stanowić okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, obserwuje się stały rozwój opieki paliatywnej, nadal jednak istnieje szereg barier, szczególnie administracyjnych i ekonomicznych, utrudniających dostęp do zgodnego z aktualną najlepszą wiedzą i praktyką medyczną postępowania w leczeniu bólu, z zastosowaniem obowiązujących wytycznych Światowej
Organizacji Zdrowia i towarzystw międzynarodowych opieki paliatywnej. Najważniejsze z nich zostaną przedstawione w poniższym Oświadczeniu.

OŚWIADCZENIE na rzecz zmian w organizacji opieki nad pacjentami cierpiącymi z powodu bólu nowotworowego – Koalicja na Rzecz Walki z Bólem


Kontakt z Koalicją "Wygrajmy z Bólem"

tel. 22 658 23 61
e-mail: koalicja@wygrajmyzbolem.pl
www.wygrajmyzbolem.pl
Adres do korespondencji:
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa
 
Kontakt prasowy:
 
Paulina Suszniak
D&D Communication
tel.: 22 866 27 21
tel. kom.: 501 939 760
 
 


« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności