Aktualności

« powrót

2014-12-01

Konferencja naukowo – szkoleniowa „Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" - relacja

21 listopada 2014 rokudo Pałacu Lubomirskich (Warszawa, plac Żelaznej Bramy 10) zjechało wielu ekspertów z dziedziny onkologii oraz zainteresowanych wspomnianą tematyką. W przededniu wprowadzenia tzw. pakietu onkologicznego dyskutowano o współczesnych metodach badania i leczenia, powikłaniach oraz profilaktyce i aspektach prawnych w onkologii. Konferencja została zorganizowana poprzez Instytut Nauk Medycznych Uczelni Warszawskiej, Stowarzyszenie „Pacjent jest Najważniejszy” i Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie. Wsparcie merytoryczne okazały: Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie oraz Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

Konferencję otwarła przewodnicząca komitetu organizacyjnego Pani dr Dorota Winiarska. Witając przybyłych gości przedstawiła cel i główne założenia konferencji. Przybliżyła dane statystyczne oraz prognozy na lata 2015-2020 dotyczące nowotworów.

 

Głos zabrał również Pan Rafał Świerzewski (członek Zarządu ECPC, Fundacja „Wygrajmy Zdrowie”, Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych), który dokonał odczytu autorskiego tekstu pt.: „Rak jest demokratyczny”. Cytując autora „Rak jest jedną z najbardziej demokratycznych chorób, jakie znam, o ile nie tą najbardziej demokratyczną. Rak nie wybiera płci, rasy, światopoglądu, statusu społecznego. Nie zważa na ustroje polityczne, ekonomię i gospodarkę. Nie uznaje granic geograficznych i przeszkód prawnych.  Atakuje silnych i tych najsłabszych. Rak jest nieprzekupny i nie daje się oszukać.(…)Rak nie jest jednak sprawiedliwy. (…) Rak jest podstępny. (…) Rak potrafi udawać i uczyć się. (…) Rak jest też nauczycielem. (…)Rak potrafi też jednoczyć. (…)” Zaprezentowane słowa wywołały duży aplauz ze strony uczestników, a także stały się tematem do dyskusji kuluarowych. 

Konferencja została podzielona na trzy panele dyskusyjne. Pierwszy dotyczył współczesnych metod badań i leczenia nowotworów. Moderatorem była Panilek. med. Małgorzata Chudzik.  Panel zainaugurowany został wykładem dra n. med. Jerzego Jarosza pt.: „Leczenie bólu i opieka paliatywna w onkologii”. Wygłoszony referat był ciekawym ujęciem opieki nad pacjentem nowotworowym z perspektywy całego zespołu medycznego. Uczestnicy chętnie zadawali pytania prelegentowi. Pytania dotyczyły m.in. eutanazji, rozmowy z pacjentem o śmierci, długości i jakości leczenia p/bólowego. Każdy był usatysfakcjonowany uzyskaną odpowiedzią.

Kolejne wykłady w I panelu dotyczyły badań histopatologicznych, immunologicznych i molekularnych w patomorfologii raka jelita grubego (lek. med. Przemysław Kluge – MSO w Wieliszewie), aktualnych możliwości leczenia raka żołądka (lek. med. Małgorzata Chudzik – MSO w Wieliszewie), współczesnych metod leczenia systemowego raka jelita grubego (dr n.med. Katarzyna Jaskóła - MSO w Wieliszewie) oraz leczenia chirurgicznego raka wątroby (dr n. med. Bogusław Najnigier – Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, INM Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie).

Drugi panel dotyczył leczenia onkologicznego oraz powikłań związanych z tym leczeniem. Moderatorem był dr n. med. Tomasz Chwaliński. Zaprezentowano następujące tematy: „Współczesne metody leczenia systemowego raka piersi" (dr  n. med. Barbara Bauer -Kosińska - MSO w Wieliszewie), „Leczenie chirurgiczne raka piersi" (dr n. med. Robert Chmielewski - MSO w Wieliszewie), „Leczenie inwazyjne raka pęcherza moczowego" (dr n.med. Tomasz Chwaliński - MSO w Wieliszewie), „Powikłania kardiologiczne po chemioterapii” (dr n. med. Maria Jakubowska – Najnigier - INM Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Prelegenci  przedstawili swoje tematy zgodnie ze standardem naukowy oraz metodologią badań naukowych. Omawiane tematy poparte były ciekawymi przykładami np. z bloku operacyjnego.

Panel trzeci poruszył tematykę profilaktyki onkologicznej i aspektów prawnych. Moderatorem była Pani dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak- Węgierek. Omówiono aspekty żywienia w profilaktyce onkologicznej (dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak – Węgierek - Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny), profilaktyki (mgr pielęgniarstwa Małgorzata Dawidowska - INM Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie), edukacji żywieniowej młodzieży i wpływu uwarunkowań środowiskowych na rozwój chorób nowotworowych (dr n. hum. Urszula Durlak - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie). Kluczowa dla tego panelu okazała się prelekcja Pani dr n. o zdr. Emilii Sarnackiej (Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) poświęcona prawom pacjenta onkologicznego i zmianom dla pacjenta onkologicznego w 2015 roku. Bardzo żywiołowe przedstawienie tematu wywołało dyskusję na sali wykładowej, ale również w kuluarach.

Po każdym panelu uczestnicy podjęli dyskusje na temat wykrywania, leczenia, profilaktyki i aspektów prawnych w zakresie onkologii.

W czasie trwania konferencji uruchomione były dwa punkty, przygotowane przez studentów Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie prezentowano ich umiejętności. 

Studenci II roku kierunku Pielęgniarstwo(Aneta Borowska, Małgorzata Stobbe, Monika Turkowska, Piotr Zieliński) dokonywali bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego, tętna oraz stężenia glukozy we krwi, natomiast studenci II roku kierunku Ratownictwo medyczne i zarazem członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego (Joanna Andrzejewska-Laskowska, Katarzyna Rosa, Tomasz Swat, Mariusz Adamaczyk) edukowali z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nad studentami pielęgniarstwa czuwał Pan mgr pielęgniarstwa Andrzej Frątczak. Studentów ratownictwa medycznego wpierał Pan mgr Przemysław Żuratyński (opiekun SKN RM).

Zaprezentowane na konferencji tematy zostaną opublikowane w najbliższym numerze Medycznych Zeszytów Naukowych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Mamy pewność, że dzięki takim spotkaniom sytuacja leczenia onkologicznego oraz profilaktyki nowotworowej będzie stale dyskutowana, a tym samym rozwijana. Tylko współpraca personelu medycznego, edukatorów medycznych, polityków, władz rządowych i samorządowych może zaowocować obniżeniem współczynników zapadalności i umieralności na raka. Bo jak wiemy „(…) Rak potrafi też jednoczyć. W tym całym nieszczęściu, to jedno akurat jest szczęściem. Rak jednoczy nas, ludzi w walce przeciwko niemu samemu. Tworzy jedyne w swoim rodzaju, silne więzy między pacjentami, ich rodzinami. Wiąże pacjentów z lekarzami, pacjentów i lekarzy z naukowcami, a tych wszystkich obecnych bezpośrednio na placu boju wiąże odpowiedzialnością z politykami i ekonomistami systemu ochrony zdrowia, którzy mają w swej władzy ustalać reguły walki.  Tylko, że te reguły raka nie obchodzą.(…)”« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności