Aktualności

« powrót

2015-03-20

Monitoring projektów aktów prawnych

 
 
 
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wraz z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych jest realizatorem projektu w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG pt.  „Monitoring prac legislacyjnych i konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”.
 
Projekt ukierunkowany jest na monitoring oraz poprawę jakości legislacyjnej aktów normatywnych przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia do konsultacji społecznych, a także wzmocnienie samego procesu konsultacji. Działania będą prowadzone poprzez bieżące analizowanie udostępnianych przez Ministerstwo projektów aktów prawnych pod kątem dobrej legislacji oraz zgłaszanie uwag w ramach konsultacji społecznych. Dzięki projektowi rozszerzy się również liczba organizacji zdolnych do merytorycznej oceny projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia pod kątem ich jakości, przejrzystości i respektowania interesów pacjentów. Aby zwiększyć skalę i jakość konsultacji społecznych organizacje pacjentów, zostaną przeprowadzone dwa szkolenia łącznie dla 50 liderów z całej Polski. Szkolenia będą dot. podstaw prawnych i uprawnień organizacji pozarządowych dotyczących wpływania na prawo, ćwiczeń w czytaniu aktów prawnych - formułowaniu uwag i rekomendacji, poszukiwania informacji dotyczących konsultowanego zakresu. Szkolenia przeprowadzą prawnicy z praktyką w ngo. 
Szkolenia odbędą się w październiku 2014 r.
 
Następnie powołana zostanie Grupa ekspertów, których zadaniem będzie monitorowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia. W skład Grupy wejdą specjaliści z zakresu prawa medycznego, dobrej legislacji, ochrony zdrowia i przedstawiciele organizacji pacjentów. Zadaniem Grupy będzie analiza projektów aktów prawnych pod kątem dobrej legislacji, zgodności z prawami pacjentów, oraz poprawa jakości w aspekcie legislacyjnym oraz merytorycznym – współpraca z organizacjami pacjenckimi. Organizacje pacjenckie będą mogły zwrócić się do członków Grupy Monitorującej w przypadku problemów ze zrozumieniem proponowanego przepisu prawnego itp. Każda organizacja będzie mogła przesłać do Instytutu swoje pytanie/wątpliwość. 
Harmonogram działania Grupy Monitorującej - 01 listopada 2014 r - 31 października 2015 r.
 
Prowadzona przez Grupę Monitorującą wielomiesięczna praca monitorująca pozwoli na opracowanie na bazie prowadzonego nadzoru raportu, w którym dążyć się będzie do zidentyfikowania typowych problemów legislacyjnych w pojawiających się projektach aktów prawnych z zakresu ochrony zdrowia wraz z rekomendacjami mającymi na celu ich wyeliminowanie w przyszłości. Raport zostanie przedstawiony Ministerstwu Zdrowia podczas specjalnego spotkania z ekspertami Grupy Monitorującej. Raport powstanie w terminie: listopad-grudzień 2015 r.
 
Efekty konsultacji będzie można na bieżąco śledzić na stronie Instytutu. 
 
Termin realizacji projektu: 01 września 2014 r. – 31 grudnia 2015 r.
  
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG « powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności