Aktualności

« powrót

2015-06-25

PKPO podpisała deklarację stałej współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta

 
 
 
 
16 czerwca 2015 r. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie, mające na celu ustalenie zakresu współpracy Rzecznika z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony praw pacjentów w Polsce.
 
Najważniejsze postulaty oraz wnioski płynące ze spotkania to m.in.:
1. Edukacja społeczeństwa z zakresu przysługujących im praw.
2. Edukacja i szkolenia dla kadry medycznej o prawach pacjenta i komunikacji z pacjentami.
3. Konieczność podejmowania działań systemowych w obszarach: dostępu do leczenia, w tym z użyciem nowoczesnych leków i procedur medycznych, programów profilaktyki chorób.
4. Wzmacnianie współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi poprzez włączanie ich w procesy legislacyjne, które bezpośrednio dotyczą pacjentów, np. poprzez tworzenie rad pacjentów przy instytucjach związanych z ochroną zdrowia (europejskie wzorce) oraz korzystanie z doświadczenia i dorobku organizacji, które są najbliżej pacjentów.
5. Absurdy prawne, luki prawne - dążenie do ich usunięcia i usystematyzowania zapisów niektórych ustaw.
6. Cukrzyca - dążenie do utworzenia strategii profilaktyki i leczenia cukrzycy, wprowadzenie narodowego program cukrzycy.
7. Opieka okołoporodowa - problemy z wprowadzaniem w życie dobrych praktyk zawartych w istniejących aktach prawnych.
 
 
 


« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności