Aktualności

« powrót

2015-07-27

Prix Galien Polska 2015

 
 
 
 
 
Polska Koalicja Pacjentów Onkoogicznych odbjęła po raz drugi honorowym patronatem knkurs Prix Galien.
 
Już od 9 czerwca można składać aplikacje do III edycji konkursu Prix Galien Polska, którego celem jest promocja innowacyjności w farmacji i medycynie. W konkursie udział wziąć mogą innowacyjne firmy farmaceutyczne, naukowcy i instytucje badawcze oraz producenci wyrobów medycznych i rozwiązań IT dla medycyny.
 
Nazwana na cześć jednego z najwybitniejszych medyków i badaczy świata antycznego, nagroda Prix Galien przyznawana jest innowacyjnym produktom oraz ważnym odkryciom naukowym, które pomagają w ratowaniu i poprawie jakości życia pacjentów. Na straży najwyższego poziomu merytorycznego konkursu stoi niezależna kapituła, gromadząca wybitne postaci środowiska farmaceutycznego i medycznego. Aktualnie obowiązki Przewodniczącego Kapituły Konkursowej pełni prof. dr hab. Cezary Szczylik.
 
O prestiżową nagrodę, której historia na świecie sięga 1970 r., dorównującą pod względem rangi Nagrodzie Nobla, w Polsce będzie można się ubiegać już po raz trzeci. Aplikować można w czterech kategoriach konkursowych: Innowacyjny produkt leczniczy (w tym podkategorie: Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie otwartym, Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym, Innowacyjna szczepionka, Innowacyjny sierocy produkt leczniczy), Innowacyjne odkrycie naukowe, Innowacyjny wyrób medyczny oraz Innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny. Termin zgłoszeń upływa 27 września 2015 r. Finał konkursu odbędzie się 17 listopada 2015 r. w hotelu Sheraton w Warszawie. Uroczysta gala zgromadzi przedstawicieli środowiska farmaceutycznego i medycznego oraz administracji państwowej. 
 
Konkurs Prix Galien stworzył 45 lat temu francuski farmaceuta, Roland Mehl. Odbywa się dziś w 17 krajach, m.in. we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Szwajcarii, Włoszech, Turcji, Izraelu, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Co dwa lata, zdobywcy Prix Galien z poszczególnych krajów biorą udział w konkursie International Prix Galien, który wyróżnia najważniejsze innowacje w skali globalnej. W 2014 roku nagrodę międzynarodową zdobył polski Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu kierowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego.
 
Honorowy patronat nad Prix Galien 2015 objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Akademia Nauk. Partnerami wydarzenia są Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Polskie Towarzystwo Lekarskie oraz Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Konkurs od strony prawnej nadzoruje Kancelaria Koenner. Organizatorem Prix Galien jest Pharma Concept, niezależna agencja działająca w obszarze ochrony zdrowia.
 
Kategorie konkursowe:
 
  • Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie otwartym
  • Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym
  • Innowacyjna szczepionka
  • Innowacyjny sierocy produkt leczniczy
    Innowacyjne odkrycie naukowe
    Innowacyjny wyrób medyczny
    Innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny

ięcej informacji na www.prixgalien.pl

 
Uroczysta gala finałowa Prix Galien
 
Gala finałowa Prix Galien to święto środowiska medycznego i farmaceutycznego, podczas którego wyróżnieni zostają jego najlepsi przedstawiciele. To wydarzenie gromadzące członków polskiego środowiska naukowego, przedstawicieli krajowych i zagranicznych producentów wyrobów medycznych, przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, lekarzy i farmaceutów oraz kadry zarządzającej systemu opieki zdrowotnej. Obecni są na niej prezesi towarzystw naukowych i stowarzyszeń branżowych, a także przedstawiciele administracji państwowej.
 
Gala gromadzi ok. 350 osób. Jej najważniejszym elementem jest ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie medali Prix Galien laureatom. Podczas Gali wręczane jest również stypendium dla młodych naukowców z funduszu grantowego, ufundowanego przez organizatora Prix Galien, firmę Pharma Concept.
W 2015 r. Gala Finałowa odbędzie 17 listopada w Hotelu Sheraton w Warszawie.
 
Kapituła Prix Galien Polska
 
prof. dr hab. Cezary Szczylik – p.o. przewodniczącego Kapituły Prix Galien 
Specjalizuje się w onkologii, hematologii i chorobach wewnętrznych. W 1984 roku, razem z profesorem Wiesławem Jędrzejczakiem, dokonał pierwszego w kraju udanego przeszczepienia allogenicznego szpiku kostnego, a rok później – autologicznego. Od 1996 kieruje Kliniką Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie (obecnie Wojskowego Instytutu Medycznego). Członek m.in. Komisji Biologii Nowotworów PAN, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii. Jest założycielem oraz prezydentem Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, współtwórcą Studium Medycyny Molekularnej. W 2005 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
 
prof. dr hab. Franciszek Kokot – członek Honorowy Kapituły Prix Galien 
W latach 2012 – 2014 Przewodniczący Kapituły Prix Galien. Nefrolog i endokrynolog, profesor nauk medycznych, były rektor Śląskiej Akademii Medycznej (1982-1984), członek PAN i PAU. Prof. Kokot jest doktorem honoris causa 9 wyższych uczelni i członkiem honorowym 14 polskich i zagranicznych towarzystw nefrologicznych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1984) oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1998).
 
dr hab. Andrzej Horban - członek Kapituły Prix Galien 
Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych i chorobach zakaźnych. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Od 2009 r. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw epidemiologicznych. Członek komitetu sterującego programów UE: EuroSIDA, HIVRes, NEAT, SPREAD, EHR. Koordynator krajowy programów UE SPREAD i CATCH. 
 
prof. dr hab. Waleria Hryniewicz - członkini Kapituły Prix Galien 
Konsultantka krajowa w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, dyrektorka Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Przewodnicząca programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn.”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków”, przewodnicząca Zespołu ds. Zakażeń Meningokokowych przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Członkini Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Posiada specjalizację II stopnia z mikrobiologii lekarskiej. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
 
prof. dr hab. Jacek Rafał Imiela – członek Kapituły Prix Galien 
Specjalista chorób wewnętrznych oraz nefrologii. Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych.Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i członek rady wydziału. Ordynator I Oddziału Wewnętrznego i Nefrologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Członek Rady Naukowej Instytutu Reumatologii. Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych (m.in. Towarzystwo Internistów Polskich, Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Światowe Towarzystwo Nefrologiczne, Europejskie Towarzystwo Dializ i Transplantacji). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
 
prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak – członek Kapituły Prix Galien 
Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej. Główne kierunki zainteresowań Prof. Jóźwiaka dotyczą chorób skórno-nerwowych oraz padaczki wczesnodziecięcej, zwłaszcza napadów zgięciowych. Profesor i Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Ośrodek Profesora Jóźwiaka prowadzi badania naukowe dotyczące stwardnienia guzowatego, uczestnicząc m.in. w odkryciu genu TSC1. Otrzymał nagrodę Amerykańskiej organizacji pacjentów chorych na stwardnienie guzowate (Manuel Gomez Award 2009), był także laureatem nagród Polskiej Akademii Nauk za osiągnięcia naukowe.
prof. dr hab. Roman Kaliszan – członek Kapituły Prix Galien 
Kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki obecnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi badania dotyczące zależności między strukturą chemiczną leków a ich właściwościami farmakologicznymi. Członek korespondent PAN i PAU. W 2010 r. był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Laureat wielu nagród za osiągnięcia naukowe, m.in. Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za wybitne osiągnięcie naukowe. 
 
prof. dr hab. Piotr Kuna – członek Kapituły Prix Galien 
Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych i alergologii. Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr. 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych UM w Łodzi i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii. Jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw medycznych i lekarskich i współpracownikiem redakcji medycznych czasopism naukowych. Zajmował stanowiska konsultanta wojewódzkiego w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych, wiceprezydenta Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, sekretarza i prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. W 2006r. otrzymał tytuł Menedżera Roku w ochronie zdrowia a w 2009r. został Menedżerem Rynku Zdrowia w kategorii placówek publicznych.
 
prof. dr hab. Janusz Rybakowski – członek Kapituły Prix Galien 
Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodniczący Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą zagadnienia neurobiologii i psychofarmakologii chorób afektywnych i schizofrenii. Jest członkiem licznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Obecnie jest przewodniczącym Sekcji Psychofarmakologii PTP, przewodniczącym Rady Programowej „Psychiatrii Polskiej”, redaktorem naczelnym pism „Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii” oraz „Neuropsychiatria i Neuropsychologia” oraz pełni funkcję Field Editor dla „World Journal of Biological Psychiatry”.
 
prof. dr hab. Grażyna Rydzewska – członkini Kapituły Prix Galien 
Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych oraz w gastroenterologii. Kierowniczka Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, oraz zastępca dyrektora do spraw medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, prezeska Polskiego Klubu Trzustkowego, redaktorka naczelna Przeglądu Gastroenterologicznego. Do czerwca 2014r pełniła funkcję Konsultanta Krajowego. Główne zainteresowania zawodowe prof. Rydzewskiej to choroby trzustki, nieswoiste zapalne choroby jelit oraz endoskopia przewodu pokarmowego.
 
prof. dr hab. Janina Stępińska – członkini Kapituły Prix Galien 
Specjalistka chorób wewnętrznych, kardiolożka, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie. Prezeska Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2011-2013. Fellow European Society of Cardiology od 2000 roku. Członkini zarządu Grupy Roboczej Wad Zastawkowych Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2006-2012. Członkini Rad Naukowych kilku czasopism, m.in: Kardiologii Polskiej, Kardiologii po Dyplomie, Kardiochirurgii i Torakochirugii Polskiej. Zainteresowania naukowe: intensywna terapia kardiologiczna, ostre zespoły wieńcowe, ostra niewydolność serca, leczenie przeciwzakrzepowe, przeciwpłytkowe, przeciwtrombinowe, wady zastawkowe serca, infekcyjne zapalenie wsierdzia. 
 
prof. nadzw. dr hab. Piotr Wiland – członek Kapituły Prix Galien 
Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych oraz reumatologii. W latach 2008-2009 pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii. Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej oraz w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Pełni funkcję profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Zainteresowania badawcze: wczesne markery nefrotoksyczności, leczenia anty-TNF, skrobiawicy wtórnej i reumatoidalnego zapalenia stawów.
 
 
 
***
Dodatkowych informacji udziela: 
Marta Godlewska-Goska
Rzecznik Prasowy Prix Galien
tel.: + 48 887 444 467, e-mail.: m.godlewska-goska@prixgalien.pl


« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności