Aktualności

« powrót

2016-04-25

Podejścia terapeutyczne w psychoonkologii – poziom zaawansowany - nowy kierunek studiów podyplomowych

 

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w studiach „Podejścia terapeutyczne w psychoonkologii – poziom zaawansowany".

Wykładowcami kierunku są wybitni specjaliści – uznani naukowcy i praktycy polscy oraz zagraniczni. Wśród nich pionierka i nestorka światowej psychoonkologii, Jimmie Holland (USA), James Coyne (USA, Holandia) oraz Stirling Moorey (Wielka Brytania). Choroba nowotworowa jak żadna inna spośród chorób somatycznych, budzi wiele emocji w odbiorze społecznym. W wyniku postępu diagnostyki i leczenia rak może być obecnie ujmowany jako choroba przewlekła, ze wszelkimi konsekwencjami psychologicznymi takiego stanu rzeczy. Oznacza to konieczność adaptacji do choroby, zaakceptowania jej dynamiki i nieprzewidywalności. Nie jest zatem zaskoczeniem, iż około 40% pacjentów doświadcza różnego rodzaju zaburzeń nastroju (Michtell, 2011, metaanaliza obejmująca 10000 chorych). Tym samym, coraz istotniejsza staje się pomoc psychologiczna dla pacjentów na każdym etapie choroby, obejmująca również ich rodziny, czy szerzej - naturalne systemy ich funkcjonowania (psychoonkologia środowiskowa). Oddziaływania psychoterapeutyczne są nastawione na poprawę jakości życia pacjentów (Watson, Kissane, 2011) i w tym obszarze mają charakter podejścia opartego na dowodach (ang. evidence-based approach). Wskazuje się także na rolę psychoterapii w redukcji kosztów leczenia medycznego (Cunningham, 2000. Lorig et al., 1999), co obok bezsprzecznych kwestii etycznych i klinicznych staje się kolejnym powodem rosnącego zainteresowania psychoonkologią i jej możliwościami aplikacyjnymi na każdym etapie prewencji, diagnozy i leczenia chorób nowotworowych (Holland et al., 2015)."

 

Adresaci studiów
 
Ze względu na stopień zaawansowania treści adresatem studiów są osoby posiadające już podstawowe udokumentowane wykształcenia w zakresie psychoonkologii lub też psychoterapeuci (certyfikowani lub w trakcie szkolenia), którzy w pracy zawodowej są zainteresowani bądź długofalowym specjalizowaniem się w psychoonkologii, bądź też wzbogaceniem swoich kompetencji o specyfikę pracy z pacjentami onkologicznymi.
 
Cel
 
Celem studiów jest zapewnienie słuchaczom dostępu do najnowszej wiedzy psychologicznej dotyczącej pomocy psychologicznej pacjentom onkologicznym, co wpisuje się w światowe trendy w tym zakresie (por. Watson , Kissane, 2011) i w takiej formie stanowi ujęcie pionierskie na gruncie polskim. Wzrastający współczynnik przeżyć rocznych i pięcioletnich powoduje, że coraz ważniejsza staje się długoterminowo ujmowana jakość życia pacjentów, a grupę o odrębnych potrzebach zaczynają stanowić osoby, co do których w ocenie medycznej można mówić o skuteczności leczenia bądź przynajmniej remisji. Doświadczenia z czasu choroby oraz zrozumiały w tym kontekście lęk o zdrowie potrafią bowiem stanowić poważne obciążenie psychiczne mimo braku objawów choroby .
 
Dlaczego warto?
  • Znakomita kadra
  • Praktyczny i specjalizacyjny charakter studiów
  • Pionierskie podejście w zakresie tematyki w Polsce
  • Polecane dla osób chcących ubiegać się w przyszłości o Certyfikat Psychoonkologa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Więcej informacji i zapisy« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności