Aktualności

« powrót

2016-06-23

Stanowisko PKPO w sprawie „Raportu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej”


PKPO zajęła oficjalne stanowisko w sprawie rekomendacji zwartych w raporcie MZ „dotyczącym możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej” odnoszących się do likwidacji Rzecznika Praw Pacjenta.

Stanowisko zostało przekazane Pani Premier Beacie Szydło do wiadmości Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r.

Szanowna Pani Premier,

W imieniu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych reprezentującej prawa i interesy ponad 2,5 milionów pacjentów chorych na nowotwory w Polsce, zrzeszającej 36 największych organizacji pacjentów onkologicznych, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie rekomendacjami dotyczącymi zasadności funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta, zawartymi w „Raporcie dotyczącym możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej”.

Wspomniany wyżej raport opracowany przez Zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia został upubliczniony w czerwcu b.r. Ocenie poddano między innymi Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Krytyczna i nieuzasadniona opinia na temat roli jaką pełni RPP w Polsce wraz z rekomendacjami likwidacji bądź gruntownej zmiany uprawnień Rzecznika budzi nasz sprzeciw.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, gwarantuje minimalne poszanowanie oraz przestrzeganie podmiotowych i przedmiotowych praw pacjentów w systemie opieki zdrowotnej. Nie jest ona wymierzona przeciwko podmiotom leczniczym, wręcz przeciwnie zapewnia równowagę w systemie, gdzie naturalnie silniejszą pozycję zajmują świadczeniodawcy i lekarze. Doświadczenia 10 lat funkcjonowania urzędu Rzecznika potwierdzają jego zasadność oraz przydatność w naszym kraju. Rzecznik Praw Pacjenta jest jedynym organem mającym uprawniania do podejmowania skutecznych interwencji w sytuacji, gdy prawa pacjenta są zagrożone lub łamane. Polskie rozwiązania w zakresie ochrony praw pacjenta stały się przykładem dla innych państw europejskich, które wprowadziły podobne regulacje w swoich krajach. Pragniemy podkreślić, że pacjenci jak i organizacje pacjenckie zawsze mogą liczyć na merytoryczną dyskusję z Rzecznikiem oraz podejmowanie prób konstruktywnego rozwiązywania problemów. My pacjenci oraz organizacje ich reprezentujące, nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której miałoby zabraknąć tak ważnego urzędu jak również ograniczenia jego kompetencji – w celu zmarginalizowania jego roli. Niepokojący jest także fakt, że raport zawierający tak radykalne wnioski, nie był konsultowany społecznie. Wśród ekspertów raportu zabrakło także przedstawicieli środowiska pacjenkiego, autorzy reprezentują wyłącznie środowisko medyczne – co przekłada się na jego wyraźne jednostronne spojrzenie.

Będziemy wdzięczni za przyjrzenie się tej niepokojącej sytuacji dla zagwarantowania ochrony praw pacjentów w przyszłości.

Zarząd Polskiej Kolicji Pacjentów Onkologicznych« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności