Aktualności

« powrót

2017-01-05

II Narodowy Kongres Żywieniowy 27 stycznia 2017 r. PGE Narodowy Warszawa

 
 
 
 
 
II Narodowy Kongres Żywieniowy będzie poświęcony nowotworom
 
Jak można zmniejszyć zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce ─ w oparciu o aktualną wiedzę naukową z obszaru medycyny, biochemii i dietetyki?
 
Odpowiedź na to pytanie będzie można uzyskać już 27 stycznia 2017 r. w War-szawie podczas II Narodowego Kongresu Żywieniowego na PGE Narodowym. W programie kongresu, organizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ), przewidzianych jest kilkanaście wykładów poruszających różne aspekty żywie-niowego zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych oraz żywieniowych czynników ryzyka. Wykładowcami będą uznani eksperci z IŻŻ oraz kilku innych ośrodków naukowych i medycznych w Polsce. 
 
 
Dlaczego przetworzona żywność może być rakotwórcza? Jaki wpływ na rozwój nowotworów mają zanieczyszczenia żywności? Czy należy się obawiać substancji dodatkowych w produktach spożywczych? – to tylko niektóre z ciekawych tema-tów, jakie będą poruszane w trakcie kongresu podzielonego na cztery odrębne se-sje. 
Sesja I pozwoli przedstawić najnowsze badania naukowe IŻŻ ukazujące m.in. jak zmiany w żywieniu i stylu życia Polaków z ostatnich kilkudziesięciu lat wpłynęły na występowanie różnych nowotworów złośliwych. W sesji II, poświęconej profi-laktyce, omówione zostaną praktyczne zalecenia dotyczące żywienia i aktywności fizycznej oraz odbędzie się debata, w której udział wezmą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Unii Onkologii. Sesja III poświęcona będzie ży-wieniu i aktywności fizycznej osób chorych na nowotwory z zaburzeniami stanu odżywienia. Jej uczestnikami będą eksperci m.in. z  Centrum Zdrowia Dziecka, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz AWF we Wrocławiu. Sesja IV poświęcona będzie rekomendacjom dotyczącym stylu życia dla osób po wyleczeniu nowotworu. Jej uczestnikami będą m.in. przed-stawiciele Centrum Edukacji Zdrowotnej w Warszawie i AWF we Wrocławiu. 
 
Szczegółowy program wydarzenia, formularze zgłoszeniowe i inne ważne informa-cje znaleźć można na stronie internetowej: http://kongres-zywieniowy.waw.pl/ 


« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności