Aktualności

« powrót

2017-04-25

Obywatele dla Zdrowia i Pracodawcy RP rozpoczynają współpracę na rzecz poprawy jakości ochrony zdrowia

 

 

W piątek  21 kwietnia 2017r. odbyła się pierwsza debata w gronie przedstawicieli Pracodawców RP i przedstawicieli organizacji pacjentów skupionych w ramach Obywateli dla Zdrowia inicjująca współpracę na rzecz poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce.

             
     

Spotkanie miało charakter roboczy i było otwarciem współpracy na rzecz projakościowych zmian w systemie ochrony zdrowia. Rozmowa dotyczyła wyznaczenia obszarów systemu, które są priorytetowe i istotne z punktu widzenia pacjentów i świadczeniodawców.

Ustalono, wspólne działania w zakresie:
 
1. Opracowania mechanizmu monitorowania zmian systemowych poprzez wprowadzenie wskaźników oceny efektów wdrażanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w ochronie zdrowia; dedykowany zespół ekspertów Pracodawców RP i Obywateli dla Zdrowia stworzy zestaw wskaźników, które pozwolą na monitorowanie, jak wprowadzone zmiany wpływają na dostępność i jakość świadczeń dla pacjentów.
 
2. Konsultowania projektów aktów prawnych w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawach kluczowych dla systemu ochrony zdrowia.
 
3. Działania na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej:
             - dostępność i czas dostępu do diagnostyki i leczenia
             - jakość organizacji opieki zdrowotnej
             - jakość decyzji i stanowienia prawa
             - jakość dialogu
 
3. Podjęcia debaty o konieczności zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia, aby poprawić dostępność i jakość świadczeń.
 
Uzgodniono także, prowadzenie prac nad bieżącymi sprawami, adekwatnie do potrzeb stron, w celu wypracowywania wspólnych stanowisk, z zachowaniem szacunku do własnych opinii i potrzeb stron.
 
W spotkaniu udział wzięli m.in. ze strony Pracodawców RP: Andrzej Mądrala, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Anna Rulkiewicz, Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, Andrzej Sokołowski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Agnieszka Krzyżanowska, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Izabela Marcewicz-Jendrysik, Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci oraz Grzegorz Byszewski, Dyrektor Pracodawców RP. Ze strony przedstawiciele organizacji pacjentów Obywateli dla Zdrowia: Szymon Chrostowski, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Krystyna Wechmann, Wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Urszula Jaworska, Prezes Fundacji UJ, Anna Śliwńska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Przemysław Marszałek, członek Zarządu Fundacji Matio, Jolanta Grygielska, Prezes Federacji REF, Beata Ambroziewicz, Dyrektor Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Aleksandra Rudnicka, Rzecznik PKPO. Spotkanie poprowadziła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspert ochrony zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz Obywateli dla Zdrowia, wsparcia eksperckiego udzielili dr Jerzy Gryglewicz oraz Tomasz Szelągowski.
 
Informacji udzielają:
Aleksandra Rudnicka, Rzecznik Prasowy PKPO: aleksandra.rudnicka@pkopo.pl, tel. 502 071 677
Grzegorz Byszewski, Pracodawcy RP: Grzegorz Byszewski, g.byszewski@pracodawcyrp.pl


« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności