Aktualności

« powrót

2017-06-02

CO NOWEGO W POLSKIEJ KOALICJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH - zmiany, kontynuacja, plany

 

 

W dniu 30 maja 2017 r. odbyło się coroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu i Rady  Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Rada przyjęła sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016 r. Szymon Chrostowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z powodu planów zawodowych. Nowym prezesem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych została dotychczasowa wiceprezes – Krystyna Wechmann. W skład nowego Zarządu PKPO weszli również: Beata Ambroziewicz, dotychczasowa Dyrektor Biura naszej organizacji oraz Jan Salamonik, wiceprezes Stowarzyszenia Chorych na Przewlekłą Białaczkę Szpikową.

Zarząd PKPO

Krystyna Wechmann - Prezes Zarządu
Beata Ambroziewicz - Członek Zarządu
Jan Salamonik - Członek Zarządu

W środę 31 maja br. odbyło się spotkanie liderek i liderów organizacji zrzeszonych w Polskiej Kolacji Pacjentów Onkologicznych. Podczas tego spotkania omówiono najważniejsze działania Koalicji realizowane w ostatnim czasie, m.in.: VI FORUM Pacjentów Onkologicznych, przystąpienie do europejskiej inicjatywy na rzecz onkologii ALL CAN, realizacja projektu Obywatele dla Zdrowia,  szkolenia liderów, działalność wydawniczą Głos Pacjenta Onkologicznego, nawiązanie współpracy z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Pracodawcami RP w celu poprawienia jakości opieki onkologicznej, poparcie dla petycji w sprawie powiększenia do 6% nakładów na ochronę zdrowia w budżecie państwa, przygotowanie raportów o stanie leczenia poszczególnych chorób nowotworowych (np. jelita grubego), udział w pracach zespołów i Sejmowej Komisji Zdrowia m.in. dotyczących wprowadzenia  ustawy o solariach, wsparcie pacjentów w ramach ONKOfunduszu i programu Pacjent Wykluczony.

Prezes Krystyna Wechmann zapewniła, że wszystkie strategiczne działania będą kontynuowane.

Zarząd Koalicji przedstawił najważniejsze cele, które będą realizowane przez PKPO w najbliższym czasie:

  • w zakresie praw pacjenta kontynuacja realizacji projektu OBYWATELE DLA ZDROWIA; przygotowanie zakładki o prawach pacjenta, która powinna się znaleźć na stronie wszystkich organizacji
  • w zakresie edukacji, założenie WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI PACJENTA ONKOLOGICZNEGO na stronie PKPO
  • w zakresie informacji, stworzenie stronyBADANIA KLINICZNE W POLSCE we współpracy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych oraz Ministerstwem Zdrowia
  • w zakresie terapiiREWIZJA PROGRAMÓW LEKOWYCH; opracowanie propozycji zmian i uzupełnień do programów lekowych zgodnie ze standardami europejskich naukowych towarzystw onkologicznych
  • w zakresie rehabilitacji, projekt REHABILITACJA ONKOLOGICZNA, zwrócenie uwagi  na rolę rehabilitacji w kompleksowym leczeniu, uświadomienie specyfiki niepełnosprawności związanych z chorobą nowotworową i leczeniem,  najnowsze metody rehabilitacji, wsparcie psychoonkologiczne i socjalne, orzecznictwo niepełnosprawności; bliższa współpraca z PEFRON-em,  nowy dział w Głosie Pacjenta Onkologicznego
  • w zakresie wsparcia, projekt KOALICYJNE WSPARCIE – NIE JESTEŚ SAM, tworzenie grup wsparcia dla małych grup pacjentów nie mających swojej reprezentacji, na wzór grupy wsparcia pacjentów z mielofibrozą; aktualnie powstaje grupa wsparcia pacjentów i ich bliskich z przewlekłą białaczką limfocytową
  • w zakresie aktywizacji społecznej, projekt PACJENT AKTYWNY OBYWATEL, aktywne uczestnictwo w pracach zespołów oraz Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP oraz w ważnych wydarzeniach: konferencjach debatach, o których będziemy informować na stronie PKPO i w komunikatach mailowych oraz przesyłać linki do procedowanych ustaw dotyczących zdrowia.

 Zdjęcie użytkownika Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych.

Liderzy zaproponowali poszerzenie listy celów wytyczonych przez Zarząd PKPO o następujące zadania:

  • w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, projekt PROFILAKTYKA PODSTAWĄ WALKI Z RAKIEM; uświadomienie decydentom wagi właściwie prowadzonych programów przesiewowych w walce z nowotworami
  • w zakresie opieki psychoonkologicznej, projekt WSPARCIE PSYCHOONKOLOGICZNE; zapewnienie każdemu pacjentowi dostępu do pomocy psychologa, wprowadzenie karty oceny stanu psychicznego pacjenta onkologicznego i scenariusza rozmowy o diagnozie choroby nowotworowej przy współpracy z Polskim Towarzystwem Psychoonkologicznym, spotkanie rektorami wyższych uczelni medycznych w sprawie kształcenia lekarzy w kontaktach z pacjentem

 Zdjęcie użytkownika Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych.

Spotkanie zakończono przyjęciem do Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych nowej organizacji Fundacji Bądź im. Małgosi Braunek. Prezes Fundacji Bądź  - Andrzej Krajewski przedstawił misję swojej organizacji, której celem jest propagowanie holistycznego podejścia do pacjenta i przekazywanie wiedzy na temat metod medycyny integralnej, naturalnej oraz komplementarnej w leczeniu chorych na nowotwory.

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych zaprasza  liderki i liderów na kolejne spotkanie  we wrześniu br., które będzie połączone z wykładem, zajęciami warsztatowymi, spotkaniem z decydentami lub specjalistami.

Dziękujemy za zaangażowanie.

W jedności siła.

Zarząd i Rada

Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności