Aktualności

« powrót

2017-06-23

Kompleksowe zmiany w leczeniu raka jelita grubego - w projekcie nowej listy refundacyjnej na dzień 1 lipca 2017

 

 

 

Kompleksowe zmiany w leczeniu raka jelita grubego

Dzień opublikowania projektu nowej listy refundacyjnej to powód do radości dla wielu pacjentów z rakiem jelita grubego w Polsce, którzy kilka lat czekali na zmiany w programie lekowym, który nie nadążał za międzynarodowymi standardami, był nieefektywny kosztowo, a w rezultacie nieskuteczny.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że w projekcie nowej listy refundacyjnej z dnia 23 czerwca 2017 r. znalazły się nowe terapie w kolejnych liniach, a także zwiększył się zakres leczenia w pierwszej linii. Na uznanie zasługuje decyzja o podjęciu kompleksowych zmian w programie, o które przez lata zabiegali zarówno pacjenci jak i klinicyści. W szczególności pragniemy podziękować Wiceministrowi Zdrowia, Markowi Tombarkiewiczowi, który wysłuchał potrzeb pacjentów i podjął się zadania poukładania programu lekowego zgodnie ze standardami opracowanymi przez polskich ekspertów.- komentuje Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych od kilku lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia chorych zmagających się z nowotworem jelita grubego. Oprócz popularyzacji wiedzy na temat metod profilaktyki, diagnostyki i samego leczenia udziela wsparcia bezpośrednio pacjentom i ich rodzinom. Czując się odpowiedzialną za swoich podopiecznych aktywnie działa także na rzecz zmian systemowych, m.in. poszerzenia dostępu do terapii czy poprawy zgłaszalności na badania przesiewowe. Należy podkreślić ogromną rolę i współpracę wszystkich organizacji pacjentów, w szczególności, Stowarzyszenia POL-ILKO oraz Fundacji Gramy Dalej i jej lidera św. pamięci Krzysztofa Tronczyńskiego, który do końca nie stracił nadziei, że polscy pacjenci będą mogli być leczeni na poziomie europejskim, a nowoczesne terapie będą dostępne nie tylko na najbardziej zaawansowanych etapach choroby przerzutowej. Dzięki wspólnym wysiłkom wszystkim zaangażowanych osób rozwiązanie problemu pacjentów z rakiem jelita grubego stało się jednym z priorytetów także dla resortu zdrowia – podkreśla Szymon Chrostowski, były Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Obecnie niezmiernie ważną kwestią dla pacjentów w całym kraju jest, by program lekowy zaczął jak najszybciej funkcjonować w praktyce, a co za tym idzie, rozpoczęcie procedur kontraktowania świadczeniodawców przez NFZ. Pacjenci z nadzieją czekają bowiem na możliwość włączenia leczenia– komentuje Beata Ambroziewicz, Wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Rak jelita grubego: walka trwa

Prócz zapewnienia dostępu do nowych opcji terapeutycznych z zastosowaniem cytostatyków doustnych (III i IV linia leczenia), Chrostowski wymienia także inne, zawarte w opublikowanym w tym roku raporcie rekomendacje. Priorytetem powinna być wczesna diagnostyka, ponieważ większość przypadków wykrywanych jest w zaawansowanym stadium, gdy rokowania dla pacjenta są niedobre. Konieczne jest zwiększenie liczby wykonywanych badań kolonoskopowych i poprawa zgłaszalności na badania przesiewowe realizowane w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – przekonuje. W celu poprawy jakości życia wszystkich chorych potrzebne jest także zapewnienie im dostępu do kompleksowej rehabilitacji medycznej, w tym pooperacyjnej.

Obecnie, zgodnie z zapisami obecnie obowiązującego programu lekowego, pacjenci z progresją choroby po wyczerpaniu dostępnych opcji terapeutycznych są pozbawieni możliwości dalszego leczenia, pomimo, że często są to chorzy w stosunkowo dobrej kondycji. Dzięki objęciu refundacją skutecznych leków w pierwszych liniach leczenia, takich pacjentów będzie jeszcze więcej. W ostatnich liniach leczenia są już dostępne nowe opcje terapeutyczne, które pozwalają na wydłużenie życia pacjentów przy dobrej tolerancji i stosunkowo niewielkich działaniach niepożądanych. Konieczne jest zatem uaktualnienie schematu programu leczenia farmakologicznego zgodnie ze standardami europejskimi (cztery linie leczenia).

Projekt listy refundacyjnej obowiązującej od 1 lipca 2017 r: 

Zmiany w programie lekowym „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 – C20)” dają dostęp do następujących technologii lekowych:
 
w I linii leczenia:
        cetuksymab z chemioterapią według schematu FOLFIRI,
        bewacyzumab z chemioterapią według schematu FOLFIRI,
w II linia leczenia:
        bewacyzumab z chemioterapią według schematu FOLFOX-4,
        aflibercept z chemioterapią według schematu FOLFIRI,
w III linia leczenia:
        cetuksumab w monoterapii,
        panitumumab w monoterapii.
 
Rak jelita - fakty
 
Każdego dnia z powodu nowotworu jelita grubego umiera w Polsce aż 28 osób. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego w Polsce wynosi co roku 17 tysięcy. Polska odnotowuje najwyższą dynamikę liczby zachorowań na raka jelita grubego w całej Europie. Oznacza to, że skala zachorowalności i niestety umieralności z powodu nowotworu jelita grubego nieustannie wykazuje tendencję wzrostową. Liczba zgonów u pacjentów w szczególności mężczyzn, jest o wiele wyższa, niż w krajach Europy Zachodniej i Północnej, gdzie współczynnik umieralności na ten typ nowotworu od wielu lat ma tendencję malejącą.   

O ile rokowanie chorych z rozpoznaniem raka jelita grubego wolno ale systematycznie poprawia się w ciągu ostatnich lat w wielu krajach, to w Polsce trendy te są znacznie opóźnione. 5-letnie względne przeżycie osiąga prawie 65% chorych w krajach o wysokich dochodach, takich jak Australia, Kanada, USA i kilku krajach europejskich, ale mniej niż 50% chorych osiąga je w krajach o niskich dochodach. W Polsce wśród pacjentów, u których zdiagnozowano raka jelita grubego w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 70,1% u mężczyzn i 68,6% u kobiet. Natomiast przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami jelita grubego w ciągu pierwszej dekady XXI wzrosły: u mężczyzn z 43,3% do 47,6%, natomiast u kobiet z 44,1% do 49%. Przyczyny tego zjawiska mogą być różnorodne, od późnego zgłaszania się pacjentów do lekarza, czy problemów organizacyjnych, po brak dostępu do skutecznych terapii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Więcej informacji znajda Państwo w raporcie „Sytuacja pacjenta z nowotworem jelita grubego w Polsce. Rekomendacje zmian” zamierający kompleksowe rekomendacje w zakresie, profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów  z rakiem jelita:  http://pkopo.pl/aktualnosci/2017/363

 

Więcej informacji:

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa
tel./fax 22 658 23 61
e-mail: info@pkopo.pl  

Beata Ambroziewicz
Wiceprezes Zarządu
tel. 509 478 984
beata.ambroziewicz@pkopo.pl

Aleksandra Rudnicka
Rzecznik PKPO
tel. 502 071 677
aleksandra.rudnicka@pkopo.pl« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności