Aktualności

« powrót

2017-09-20

Efektywność gospodarcza i sprawiedliwość społeczna w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa - XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy 2017

 

 

 

XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy 2017

Efektywność gospodarcza i sprawiedliwość społeczna w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa

Straty społeczno-gospodarcze spowodowane rakiem piersi, szyjki macicy i jajnika, znacząco przewyższają środki przeznaczane na samo leczenie. Brak zastosowania odpowiednich terapii u walczących z chorobą onkologiczną osób to bezpośrednie zagrożenie zdrowia pacjentów, a także – rozwoju gospodarczego kraju. W latach 2010-2014, roczne środki przeznaczane przez NFZ na leczenie tych trzech grup nowotworów wzrosły z 623,5 mln zł do 695,7 mln zł. Roczne koszty pośrednie tych schorzeń wzrosły natomiast z 3,75 mld zł w 2010 roku do aż 4,41 mld zł w roku 2014.

Wydatki na leczenie należy traktować jako inwestycję, a nie koszty – pod tym hasłem przebiegał panel dyskusyjny zorganizowany przez Instytut Innowacyjna Gospodarka podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Panel: „Efektywność gospodarcza i sprawiedliwość społeczna jako główny cel w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa” został poprowadzony przez Redaktor Iwonę Schymallę. Zaproszeni goście oraz paneliści, wśród których znaleźli się czołowi eksperci z dziedziny medycyny i innowacji w Polsce m.in. Prof. Ewelina Nojszewska z Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Prof. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, a także przedstawiciele środowiska pacjentów – Beata Ambroziewicz, Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” oraz Wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, omówili temat strat gospodarczych związanych z kosztami pośrednimi wywołanymi rakiem piersi. Prof. Ewelina Nojszewska wyjaśniła, jak ważne jest zapewnienie odpowiedniego leczenia pacjentów, które zminimalizowałoby przyszłe straty finansowe w perspektywie rozwoju kraju. Z raportu „Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce”, którego główną autorką jest Profesor Nojszewska, wynika, że straty społeczno-gospodarcze rosną szybciej niż środki przeznaczane na leczenie raka piersi oraz raka szyjki macicy i jajnika.

Odpowiednie nakłady na leczenie minimalizują przyszłe straty gospodarcze i pozytywnie wpływają na rozwój społeczno-ekonomiczny. Płynące z raportu wnioski oznaczają potrzebę zmian w polskiej polityce zdrowotnej. W naszym kraju zbyt mało mówi się o tym, że warto zwiększyć bieżące koszty leczenia, aby zmniejszyć następnie koszty pośrednie i straty w gospodarce – podkreśliła podczas panelu Profesor Nojszewska. Wczesna i odpowiednia terapia przekłada się bezpośrednio zarówno na system służby zdrowia, jak i gospodarkę. Pozwala to na uniknięcie ogromnych kosztów pośrednich, a co najważniejsze – efektywne leczenie chorych. Największe straty związane są głównie z przedwczesnymi zgonami pacjentów oraz niezdolnością do pracy. Jak wynika z omawianego raportu, koszty pośrednie związane z absencją chorobową spowodowaną nowotworem piersi wyniosły 360,7 mln zł w 2010 roku, po czym stopniowo rosły aż do 527 mln zł w roku 2014.

Pacjentki zmagające się z chorobą nowotworową piersi chcą być leczone zgodnie z obowiązującymi standardami w tym obszarze terapeutycznym. Podobnie jak kobiety w innych krajach europejskich chcą mieć szybki dostęp do innowacyjnych terapii, które umożliwiają oszczędzające operacje, wydłużają okres remisji oraz podnoszą jakość życia z chorobą. Podczas gdy rak piersi jest najczęstszym złośliwym nowotworem u kobiet, wymagającym wielodyscyplinarnego leczenia, polskie pacjentki wciąż borykają się z utrudnionym dostępem do nowoczesnych możliwości terapeutycznych, szczególnie, jeśli dotyczy to agresywnych postaci nowotworów, w tym raka piersi HER2-dodatniego. Sytuacja ta wymaga pilnej poprawy – powiedziała prowadząca panel Iwona Schymalla.  W 2014 r. w Polsce odnotowano 14,77 tys. nowych przypadków nowotworu piersi. Liczba ta stanowiła 22% wszystkich nowotworów złośliwych zarejestrowanych u kobiet (w 2014 ponad 5 875 chorych zmarło z powodu raka piersi). Przewiduje się, że do roku 2025 liczba chorych leczonych z powodu nowotworów złośliwych wzrośnie o blisko 30 procent (w stosunku do roku 2014). Szczególną odmianą raka piersi jest nowotwór HER2-dodatni. To szczególnie agresywna postać nowotworu, która dotyka około 20 procent pacjentek.

O tym, jak w praktyce wygląda sytuacja chorych kobiet najlepiej wiedzą organizacje pacjenckie. Beata Ambroziewicz, Wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, podkreśliła jak ważna, a wciąż daleka od oczekiwań, jest opieka nad pacjentkami z rakiem piersi. – Każda szansa na przedłużenie życia i poprawa jego jakości powinna być wykorzystana. Odpowiednia terapia to nie tylko szansa na „przetrwanie”, ale również możliwość lepszego funkcjonowania pacjentki, a także jej rodziny. Osiągnięcie pożądanych efektów leczenia to dla zmagających się z chorobą kobiet wygrana zapewniająca powrót do normalnego życia zarówno społecznego, jak i zawodowego. Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja kobiet a agresywnym, źle rokującym nowotworem piersi (HER2-dodatnim oraz HR2-ujemnym, gdzie do niedawna nie było dostępnych rzadnych skutecznych opcji terapeutycznych w kolejnych liniach leczenia).

Podczas dyskusji, eksperci podkreślali, jak ważne jest zapewnienie chorym finansowania leków ratujących i wydłużających życie. Powodzenie w leczeniu pacjentów to także powodzenie gospodarcze kraju. Prof. Ewelina Nojszewska rozpoczęła już prace nad kolejnym raportem, przedstawiającym koszty pośrednie w kontekście terapii na wczesnym etapie występowania nowotworu piersi na przykładzie HER2-dodatniego.

Wydarzenie wspierało Roche Polska.« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności