Aktualności

« powrót

2017-11-09

Zdrowie jako priorytet państwa

STANOWISKO ORGANIZACJI PACJENTÓW
skupionych w ramach
PROJEKTU OBYWATELE DLA ZDROWIA
ORAZ
POLSKIEJ UNII ORGANIZACJI PACJENTÓW

Zdrowie jako priorytet państwa

Kluczowe priorytety:

 • stworzenie platformy systematycznego dialogu, która nie wyklucza żadnej  z zainteresowanych stron – partnerów społecznych
 • wydatki publiczne na ochronę zdrowia powinny wzrosnąć do 6.8% PKB, w czasie krótszym niż do 2025 r.
 • dyskusja dotycząca wzrostu nakładów powinna być uzupełniona o treść – konkretne propozycje zmian organizacyjnych systemu i sposoby ich realizacji

Szczegółowe postulaty zmian systemowych w ochronie zdrowia:

Organizacje pacjentów skupione w projekcie „Obywatelach dla Zdrowia” oraz Polskiej Unii Organizacji Pacjentów wspierają działania dążące do podwyższania finansowania służby zdrowia przede wszystkim w zakresie poprawy jakości i dostępu pacjentów do opieki zdrowotnej, przestrzegania praw pacjenta oraz uszczelniana dotychczasowych wydatków. Dopiero te działania, mamy nadzieję, wspólnie realizowane, mogą spowodować, że pieniądze przeznaczone na podwyższanie finansowania, będą dobrze wydatkowane.

Zwiększenie finansowania ochrony zdrowia powinno przyczynić się do poprawy sytuacji wszystkich uczestników systemu – zdrowie to dziedzina życia, która dotyczy każdego obywatela. Prawa pacjenta są zatem prawami obywatela. Zwiększenie wydatków na służbę zdrowia to inwestycja w zdrowie obywateli: pracowników, członków rodzin, dzieci, dorosłych i seniorów.

1. Informatyzacja systemu ochrony zdrowia:

 • zintegrowanie systemów raportowania, sprawozdawczych ewidencyjnych,
 • wprowadzenie elektronicznej dokumentacji, e-recepty
 • wprowadzenie rejestrów medycznych

2. Poprawa skuteczności działania w zakresie zdrowia publicznego (edukacja, prewencja, profilaktyka)

 • wprowadzenie systemu premiowania zachowań prozdrowotnych
 • realizacja programów profilaktyki i prewencji z udziałem organizacji pacjentów

3. Wprowadzenie narzędzi monitorowania i oceny jakości systemu ochrony zdrowia (jakość, bezpieczeństwo, skuteczność terapii, zdarzenia niepożądane).

4. Wzmocnienie funkcji kontrolnej nad systemem – wprowadzenie mechanizmów oceny efektywności wprowadzanych rozwiązań systemowych.

5. Zwiększenie dostępu do innowacji:

 • wdrożenie narzędzi e-zdrowia
 • mechanizmy szybszego dostępu do innowacji: diagnostyka i terapia
 • efektywne zarządzanie w zdrowiu

6. Zwiększenie roli opieki ambulatoryjnej i jednodniowej względem hospitalizacji długoterminowych.

7. Zwiększenie dostępu do rehabilitacji i kompleksowej opieki – premiowanie świadczeń kompleksowych w systemie uwzględniających także element rehabilitacji

8. Inwestycje w kadry i kształcenie:

 • właściwa wycena pracy, tworzenie nowych miejsc pracy
 • inwestycje w rozwój kompetencji, w tym z zakresu komunikacji z pacjentem,
 • wprowadzenie do systemu pomocniczego personelu medycznego: edukator zdrowotny, koordynator pacjenta, sekretarz/asystent medyczny, opiekun farmaceutyczny

9. Stworzenie programu polityki senioralnej w opiece zdrowotnej.

10. Wszystkie powyższe działania powinny być realizowane we współpracy ze środowiskiem pacjentów – wykorzystując doświadczenie i potencjał organizacji pacjentów.

Postulaty w imieniu „Obywateli dla Zdrowia” przedkładają organizacje:

 1. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych reprezentująca 41 organizacji pacjentów:
  http://pkopo.pl/o_nas/czlonkowie
 2. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 3. Rzecznik Praw Pacjenta – Partner Projektu;
 4. Fundacja Urszuli Jaworskiej;
 5. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;
 6. Federacja Stowarzyszeń Amazonki;
 7. Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO;
 8. Fundacja Parkinsona;
 9. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków REF;
 10. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków;
 11. Fundacja SM – Walcz o siebie;
 12. Fundacja Vis Maior;
 13. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”;
 14. Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”
  skupiająca 8 organizacji pacjentów:
  https://obywateledlazdrowia.pl/czlonkowie/

Kontakt:
Biuro Obywateli dla Zdrowia
kontakt@obywateledlazdrowia.pl
tel. 22 428 36 31

Polska Unia Organizacji Pacjentów
info@puop.pl« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności