Aktualności

« powrót

2018-08-22

Stanowisko PKPO w sprawie projektu listy refundacyjnej z dnia 21.08.2018

 

 

 

Stanowisko PKPO przekazane resortowi zdrowia w dniu 22 sierpnia 2018 r.

Warszawa, 22.08.2018 r.

Sz. P.
Marcin Czech
Wiceminister Zdrowia
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Ministerstwo Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2018 r., który ukazał się 21 sierpnia b.r. pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie w imieniu środowiska pacjentów onkologicznych.

Projekt listy nie zawiera żadnej terapii z oczekiwanych od dłuższego czasu przez pacjentów onkologicznych. Wspierając na co dzień różne grupy chorych na nowotwory zarówno populacyjne jak i rzadkie, dostrzegamy trudną sytuację pacjentów, którzy stają się wykluczeni z życia zawodowego, rodzinnego i społecznego lub odchodzą zbyt wcześniej, pomimo dostępnych na rynku wielu skutecznych opcji leczenia. Obecnie w sytuacji progresji nowotworu lub braku odpowiedzi na dostępne linie leczenia znajduje się coraz większa liczba osób, a sytuacja będzie się kaskadowo pogarszać. Dostępność do innowacyjnych terapii cały czas się poprawia, za co bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich chorych. Musimy mieć świadomość jednak, że chorzy rozpoczynający terapię konkretną linią leczenia, po jakimś czasie nabywają oporność, i bez dostępu do kolejnych opcji terapeutycznych, bardzo szybko progresują, co kończy się często, że po 1-3 miesięcy, pomimo interwencyjnych hospitalizacji, umierają. Ze względu na krótki czas w którym następuje progresja, rozwiązaniem nie jest ratunkowy dostęp do leków ani zbiórki własnych funduszy.

Wśród grup chorych, którzy z nadzieją czekają na leczenie są m.in. chorzy na przewlekłą białaczkę limfocytową, szpiczaka mnogiego, raka jelita grubego, niepłaskonabłonkowego raka płuca czy raka piersi.

Nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce, zachorowalność cały czas wzrasta, obecnie oscylując ok. 160 000 zachorowań rocznie, dlatego skuteczna walka z nowotworami znalazła się na liście priorytetów zdrowotnych Ministerstw Zdrowia, oraz była podkreślona w expose Prezesa Rady Ministrów.

Jesteśmy głęboko przekonani, że uda się znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu chorzy na nowotwory zyskają szansę na dalsze życie i skuteczne leczenie w przypadku oporności lub braku innych opcji leczenia zgodnie ze standardami światowymi. Apelujemy do Pana Ministra o rozważenie refundacji kolejnych terapii onkologicznych na najbliższej liście refundacyjnej, obowiązującej od września b.r.

 

Zarząd Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych


Krystyna Wechmann
Beata Ambroziewicz
Jan Salamonik

Do wiadomości:
Pan Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia
Pan Radosław Sierpiński – Doradca Ministra Zdrowia


« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności