Aktualności

« powrót

2018-08-30

Wspólny apel w sprawie finansowania rejestrów medycznych 30.08.18

 

 

 

 

Organizacje pacjentów onkologicznych wspólnie apelują o do Ministerstwa Finansów
o przeznaczenia środków na budowę systemu rejestrów medycznych w Polsce.

 

Prof. dr hab. Teresa Czerwińska

Minister Finansów

 
Szanowna Pani Minister,
 
w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2019 r. w imieniu organizacji pacjentów onkologicznych zwracamy się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o przychylenie się do wniosku Ministerstwa Zdrowia w zakresie przeznaczenia środków na budowę systemu rejestrów medycznych. Jednocześnie prosimy o spotkanie w sprawie omówienia przedmiotowej sprawy.
 
Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poziom minimalnych wydatków na ochronę zdrowia będzie rosnąć do poziomu 6% PKB w okresie do 2024 r. Jest to wielka szansa na stopniową poprawę stanu opieki nad chorymi oraz gigantyczna odpowiedzialność związana z obietnicą dostarczenia lepszej jakości usług publicznych dla milionów Polaków. Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia finansując świadczenia opieki zdrowotnej nie posiada informacji o ich efektywności klinicznej. Skutkuje to sytuacją, w której celem ośrodków jest leczenie pacjenta (realizacja świadczeń) niezależnie od wpływu na stan zdrowia chorego. Ponadto, Ponadto, instytucje kreujące system ochrony zdrowia nie posiadają możliwości prowadzenia jakiejkolwiek polityki publicznej opartej na ewidencji. Może okazać się, że na koniec 2024 r. rząd nie będzie posiadał żadnych dowodów na to, że zwiększenie wydatków o kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie poprawiło stan zdrowia Polaków. M.in. z tego powodu stworzenie tego rodzaju narzędzi jest zawarte we wspólnym stanowisku podpisanym przez Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL.
 
Szansą na przełamanie tego wielkiego zagrożenia jest powołanie systemu rejestrów medycznych. Są to narzędzia, które pozwalają na monitorowanie stanu zdrowia pacjentów w zależności od podjętej interwencji. Obecnie żadne z państw rozwiniętych nie rozwija systemu ochrony zdrowia w oderwaniu od tych rozwiązań. Duńczycy pierwsze rejestry medyczne zaczęli wdrażać z końcem lat 70. Czesi wdrożyli modelowy system rejestrów medycznych w dziedzinie onkologii w przeciągu dwóch lat już w tej dekadzie. Skutkiem podjęcia tych kroków jest możliwość prowadzenia polityki publicznej w dziedzinie ochrony zdrowia. Wobec braku finansowania rejestrów medycznych z budżetu państwa dla Polski na dzisiaj pozostanie to niezwykle odległa perspektywa.
 
Powołanie systemu rejestrów medycznych jest obecnie absolutnym priorytetem nie tylko dla Ministerstwa Zdrowia, lecz również partnerów społecznych resortu – organizacji pacjentów oraz środowiska naukowego. Bez wdrożenia tego rozwiązania nie będzie możliwe wprowadzenie szeregu rozwiązań, nad którymi pracuje Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecnie trwają nad nowelizacją koszyka świadczeń gwarantowanych, 
w ramach którego wdroży świadczenia kompleksowe w onkologii. Dla każdego z opracowywanych pięciu świadczeń utworzenie rejestrów medycznych jest warunkiem koniecznym monitorowania skutków wdrożenia, co potwierdza raport Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z grudnia 2017 r. W ramach prowadzenia polityki lekowej resort chciałby wprowadzić rozwiązania finansowania terapii w oparciu o efekt kliniczny, dzięki czemu NFZ nie płaciłby za leki, które nie przynoszą korzyści chorych. Bez rejestrów osiągnięcie tego celu będzie niemożliwe. Ideę powołania rejestrów popierają czołowe autorytety naukowe, w tym prezesi Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Patologów, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz konsultanci krajowi w tych dziedzinach. Mało tego, konieczność finansowania systemu rejestrów medycznych dostrzega także Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
 
Choroby nowotworowe to najczęstsza przyczyna śmierci Polaków w wieku produkcyjnym niezależnie od płci. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2015 r. po raz pierwszy liczba zgonów z powodu raka przekroczyła 100 tys. OECD dowodzi, że skuteczność opieki onkologicznej w Polsce jest dramatycznie niska. Na przykładzie raka jelita grubego dowodzi się, że wyższy wskaźnik 5-letnich przeżyć notuje się w Turcji. Polska onkologia wymaga szybkiej i policzalnej zmiany.
Przeznaczenie 20-25 mln zł rocznie na rozwinięcie systemu rejestrów medycznych jest kwotą trzysta razy niższą niż wydatki na leczenie chorób nowotworowych. Dzięki wprowadzeniu takich rozwiązań będzie możliwa jakościowa zmiana w tej dziedzinie oraz możliwość prowadzenia odpowiedzialnej i weryfikowalnej polityki państwa. Mamy nadzieję, że znajdzie Pani Minister czas na spotkanie oraz przychyli się Pani do naszej prośby. 
 
Apel podpisaŁy organizacje:
 
Polska Koalicjja Pacjentów Onkologicznych (zrzeszająca 45 organizacji pacjentów, https://www.pkopo.pl/o_nas/czlonkowie)
Fundacja MY Pacjenci
Fundacja Omealife – Rak Piersi Nie Ogranicza
Fundacja Onkologiczna Alivia
Fundacja Pokonaj Raka
Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie
Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty im. Prof. T. Koszarowskiego „Gladiator”
Stowarzyszenie Polskie Amazonki – Ruch Społeczny
Stowarzyszenie na rzecz Walki z Rakiem Jajnika „Niebieski Motyl”
 


« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności