Aktualności

« powrót

2019-02-26

PETYCJA W SPRAWIE PILNEJ REFUNDACJI LEKÓW DLA CHORYCH NA RAKA PŁUCA

 

 

 

PRZEJDŹ DO PETYCJI

 

Szanowny Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

 

         Rozwój medycyny sprawił, że istnieją przełomowe terapie ratujące życie chorych na raka płuca. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Pacjentów, organizacji ich zrzeszających, autorytetów naukowych i Ministerstwa Zdrowia w 2018 roku udało się zrefundować część innowacyjnych terapii ratujących życie, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Jednak wciąż dalecy jesteśmy od zapewnienia Pacjentom leczenia zgodnego z zaleceniami ESMO[1] oraz współczesną wiedzą medyczną.   My, chorzy na raka płuca w obawie o nasze życie i zdrowie apelujemy o pomoc i pilny dostęp pacjentów onkologicznych do innowacyjnych leków ratujących życie. Rak jest chorobą wdzierającą się we wszystkie sfery życia chorego: dotykającą jego najbliższych, czasami zupełnie dezorganizując wcześniejsze (tj. przedchorobowe) relacje, wspólne plany. Do tego dochodzi często bezsilność związana z faktem, że najbardziej optymalne dla Pacjenta leczenie jest w Polsce niedostępne, a lek który w opinii lekarza prowadzącego mógłby odnieść największy efekt terapeutyczny, choć jest w Polsce zarejestrowany, nie jest refundowany ze środków publicznych.   Po konsultacji ze specjalistami z dziadziny nowotworów płuca, apelujemy o refundację następujących leków zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej zalecanych przez ESMO. Do leków tych należą w szczególności:

1. Niwolumab w II linii leczenia dla chorych na raka gruczołowego. Wprowadzenie niwolumabu do leczenia chorych na NDRP nie zwiększy kosztów wprowadzania nowej technologii (do leczenia II linii chorych na NDRP od dnia 1 stycznia 2019 r. uzyskuje refundację atezolizumab – immunoterapeutyk o podobnym mechanizmie działania jak niwolumab). Trzeba zaznaczyć, że niwolumab był pierwszym przełomowym  immunoterapeutykiem stosowanym u chorych na NDRP. W związku z tym lekarze w ciągu kilku lat uzyskali doświadczenie w prowadzeniu terapii tym lekiem oraz w zarządzaniu działaniami niepożądanymi. ESMO w leczeniu II linii u chorych na raka gruczołowego niezależnie od poziomu ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych rekomenduje stosowanie niwolumabu lub atezolizumabu, dopuszczając wybór pomiędzy tymi lekami zależny od doświadczenia lekarza prowadzącego terapię.

2. Ozymertynib w I linii leczenia u chorych na raka o typie innym niż płaskonabłonkowy z mutacjami w genie EGFR. Ozymertynib w tym wskazaniu wykazał znamiennie wyższą skuteczność od inhibitorów EGFR starszej generacji (erlotynib, gefitynib).

3. Alektynib w I i III linii u chorych na raka o typie innym niż płaskonabłonkowy z rearanżacją genu ALK. Alektynib w I linii w tym wskazaniu wykazał znamiennie wyższą skuteczność od kryzotynibu. Ponadto w stosunku do kryzotynibu istotnie obniżał ryzyko powstawania przerzutów do centralnego układu nerwowego w trakcie terapii i przyczyniał się do znaczącej poprawy jakości życia pacjentów. Alektynib w III linii w tym wskazaniu wykazał wydłużenie mediany czasu wolnego od progresji choroby w stosunku do standardowej chemioterapii. Terapia Alektynibem uzyskała pozytywną rekomendację prezesa AOTMiT dla pacjentów w I i III linii leczenia.

4. Cerytynib albo brygatynib w II linii leczenia u chorych na raka o typie innym niż płaskonabłonkowy z rearanżacją genu ALK z wtórną opornością na kryzotynib. Wymienione leki wykazały istotną aktywność w porównaniu do chemioterapii opartej na związkach platyny u takich chorych. W chwili obecnej w Polsce brak jest możliwości stosowania inhibitorów ALK po niepowodzeniu terapii kryzotynibem, co znacząco skraca czas życia chorych.

5. Dabrafenibtrametynib w II linii leczenia u chorych na raka o typie innym niż płaskonabłonkowy z mutacją genu BRAF. Wymienione leki wykazały istotną aktywność u takich chorych. W chwili obecnej w Polsce brak jest możliwości stosowania inhibitorów BRAF i MEK u chorych na NDRP.

6. Pembrolizumab w skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapią opartą na pochodnych platyny w I linii leczenia chorych z niepłaskonabłonkowym przerzutowym rakiem płuca niezależnie od ekspresji PD-L1. Od maja 2018 roku w I linii leczenia refundowany jest pembrolizumab u chorych z ekspresją PD-L1>50% i stanowi to standard leczenia w tej grupie pacjentów co potwierdzają wytyczne. Udostępnienie tej  terapii polskim chorym będzie szansą na znaczne przedłużenie ich życia lub czasu wolnego od progresji. 

Zwracamy się z prośbą o pilne podjęcie działań, które zmienią naszą sytuację zdrowotną i zaspokoją najpilniejszą potrzebę, jaką jest zapewnienie pacjentom z rakiem płuca szybkiej dostępności do innowacyjnej terapii lekami w ramach systemu refundacyjnego.    

    Do wiadomości:

-     Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, al. Ujazdowskie 1/3, 05-077 Warszawa

-     Andrzej Jacyna, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Grójecka 186, 02-390 Warszaw [1] European Society for Medical Oncology


 

Anna Żyłowska - Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin  


« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności