Aktualności

« powrót

2019-04-03

JUŻ PONAD 440 PACJENTÓW W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE SIECI ONKOLOGICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU

 
 
 
 
Wrocław, 01.04.2019 r.

Komunikat prasowy

JUŻ PONAD 440 PACJENTÓW W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE SIECI ONKOLOGICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU 

Od początku lutego br. 446 osób z podejrzeniem raka zostało włączonych do pilotażu opieki realizowanej w ramach sieci onkologicznej na Dolnym Śląsku. Nowa infolinia onkologiczna obsłużyła 270 połączeń i umówiono 55 wizyt w poradniach onkologicznych. W tworzeniu nowego modelu opieki Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu otrzymało właśnie wsparcie z Komisji Europejskiej w ramach projektu „Innovative Partnership Action Against Cancer”.

Jak wygląda koordynacja w sieci onkologicznej? 

W ciągu dwóch miesięcy do pilotażu przystąpiło 446 pacjentów - w tym najwięcej kobiet z rakiem piersi – 173. Potem kolejno – 106 pacjentów z rakiem płuca, 72 z rakiem prostaty, 70 z rakiem jelita grubego i 25 pacjentek z rakiem jajnika. Przypomnijmy, że program pilotażowy obejmuje właśnie te pięć nowotworów. Zebrane do tej pory liczby potwierdzają tendencję zachorowań wykazaną w ostatnim raporcie Krajowego Rejestru Nowotworów. 

Za pośrednictwem nowej infolinii onkologicznej 22/ 755 11 55 zarejestrowano około 55 wizyt - w wojewódzkim ośrodku koordynującym (DCO) oraz w szpitalach współpracujących.
Czas oczekiwania na wizytę to od 1 do 12 dni. Konsultanci infolinii starają się kierować pacjentów do ośrodków znajdujących się najbliżej ich miejsca zamieszkania. W tym celu stworzono elektroniczny formularz przekazywania danych pacjentów między infolinią, a ośrodkami współpracującymi. Dzięki temu codziennie do centrali przekazywane są pierwsze wolne terminy w szpitalach włączonych do sieci. 
 
 
W większości szpitali biorących udział w pilotażu zwiększono zatrudnienie koordynatorów, którzy są włączani już na etapie rozpoczęcia diagnostyki pogłębionej. Koordynatorzy mają za zadanie pomóc pacjentowi w umawianiu terminów i odpowiednim przygotowaniu do badań, co w efekcie przyspiesza ten etap opieki. Co najważniejsze, prowadzona jest koordynacja w przekazywaniu pacjentów między ośrodkami w ramach leczenia, a także w ramach konsultacji lekarskich. Dzięki temu zapewniamy chorym dostęp do placówek doświadczonych w leczeniu danego nowotworu. Pacjent od razu otrzymuje najbardziej optymalne leczenie, co minimalizuje liczbę powikłań i zwiększa szansę wyleczenia. 


Sieć onkologiczna to proces

Model opieki onkologicznej wprowadzony w ramach pilotażu jest pierwszym przedsięwzięciem na taką skalę w Polsce. Wymaga on ciągłej ewaluacji oraz szkolenia personelu medycznego. Cały czas prowadzone są szkolenia dla koordynatorów, których celem jest ujednolicenie zasad działania i poprawa współpracy, szczególnie w zakresie przekazywania sobie pacjentów (koordynacja ścieżki pacjentów). Ponadto odbywają się spotkania lekarzy specjalistów zajmujących się diagnostyką i leczeniem poszczególnych nowotworów, którzy mają wypracowywać najbardziej efektywne standardy organizacyjne. 
Każdy element pilotażu jest skrupulatnie monitorowany. 

Big data 

Jednym z ważniejszych elementów pilotażu jest zbieranie danych dotyczących realizacji diagnostyki i leczenia onkologicznego. Opomiarowane zostały wszystkie kluczowe procedury, których analiza pomoże w określeniu jakości i efektywności opieki. Prowadzony jest rejestr pacjentów pilotażowych we wszystkich ośrodkach współpracujących. Każdy pacjent pilotażowy w DCO jest ”znakowany” w systemie, a także w dokumentacji medycznej. Do każdego pacjenta przyporządkowywane są informacje o przeprowadzonych badaniach, konsylium lekarskim, zaplanowanym leczeniu i zabiegach. W ramach pilotażu spływają raporty synoptyczne dla różnych nowotworów, dzięki którym po raz pierwszy będzie możliwa ocena terminowości i jakości diagnostyki histopatologicznej. Szpitale zobowiązane są również do raportowania stopnia zaawansowania nowotworu oraz stanu ogólnego pacjenta. Pierwsze sprawozdanie oceniające jakość opieki na podstawie tych danych ma się ukazać do 30 maja 2019 roku.

Polski pilotaż sieci onkologicznej wyróżniony w czasopiśmie Cancer World

W DCO równocześnie rozpoczęło się badanie pilotażowe „Sieci Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej (CCCN)” - prowadzone przy współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w ramach projektu „Innovative Partnership Action Against Cancer (iPAAC)” finansowego przez Komisję Europejską. Celem iPAAC jest opracowanie ogólnego modelu tworzenia CCCN, które mogłyby obowiązywać w każdym kraju, i które mogłyby zostać dostosowane przez państwa członkowskie do ich specyficznych ram prawnych i systemów opieki zdrowotnej. 

W ramach projektu - DCO wprowadza zmiany strukturalne i organizacyjne opracowane przez Niemieckie Towarzystwo Onkologiczne (Deutsche Krebsgesellschaft). Projekt jest zatem spójny z prowadzonym pilotażem sieci onkologicznej i stanowi duże wsparcie merytoryczne dla polskiej reformy opieki onkologicznej. Inicjatywa ta została opisana jako przykład wprowadzania kompleksowych sieci onkologicznych w czasopiśmie Cancer World, co jest dużym wyróżnieniem dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii. (dostęp do artykułu)
 
 
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;
faks: 71 36-89-219
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096
 


« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności