Aktualności

« powrót

2019-06-28

Lipcowa lista refundacyjna z perspektywy pacjentów onkologicznych

 

 
 
 
 
Informacja prasowa
       
Warszawa, 28 czerwca 2019 r.
       
Lipcowa lista refundacyjna z perspektywy pacjentów onkologicznych
              
       Pacjenci onkologiczni od początku roku czekali na nowe leki na liście refundacyjnej. Lipcowa lista refundacyjna uwzględnia potrzeby chorych na nowotwory krwi oraz grupę pacjentów z rakiem płuca ALK+. Nadal na zmiany w programach, m.in. wprowadzenie kolejnych linii leczenia, czekają chorzy z zaawansowanym rakiem płuca, rakiem jelita grubego, prostaty i nerki. 
       
       Na lipcowej liście refundacyjnej znalazły się cztery z pięciu postulowanych przez organizacje pacjentów hematoonkologicznych leki: blinatumomab w programie lekowym „Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną”, daratumumabumkarfilzomib w programie lekowym „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego” oraz pegintereronum Alfa-2a. Lek Pegasys jest refundowany w ramach katalogu chemioterapii w 4 wskazaniach: przewlekła białaczka szpikowa, nadpłytkowość samoistna, czerwienica prawdziwa i przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku. Co istotne, we wszystkich tych wskazaniach Interferon będzie dostępny dla kobiet w ciąży. 
       
       Jak zgodnym głosem potwierdzają liderzy organizacji pacjentów hematoonkologicznych – To więcej niż się spodziewaliśmy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu i Pani prof. Ewie Lech-Marandzie, Krajowej Konsultant ds. Hematologii, że dołożyli wszelkich starań, aby ta lista spełniała nasze oczekiwania, że wsłuchali się w nasz głos, nasze potrzeby i byli z nami w stałym kontakcie przy tworzeniu listy. 
       
       Niestety 5 lek – ponatynib, tak potrzebny chorym na przewlekłą białaczkę szpikową i ostrą białaczkę limfoblastyczną, nie był procedowany z powodu zawieszenia przez producenta procesu negocjacji. Pacjenci liczą na to, że przedstawiciele firmy wrócą do rozmów i lek będzie dostępny nie tylko w procedurze RDTL. Pilnych zmian wymaga także program leczenia chorych na mielofibrozę lekiem Jakavi , a w programie leczenia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, zarówno ibrutynib, jak i wenetoklaks powinny być dostępne również dla chorych bez delecji/mutacji. 
       
       Jak zauważa prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Krystyna Wechmann – Fakt, że tak dużo zrobiliśmy w zakresie refundacji w hematoonkologii, to zasługa wspólnej pracy liderów organizacji chorych na nowotwory krwi. Tego, że prowadzili rozmowy z Ministerstwem Zdrowia razem. Dlatego nasz głos był tak silny. Cieszę się, że udało się nam stworzyć nową jakość w naszych działaniach na rzecz dobra wszystkich pacjentów. 
       
       Na lipcowej liście znalazł się też alektynib, skuteczny lek w terapii pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca ALK+ z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego. 
       
       To, czego nie udało się osiągnąć pacjentom onkologicznym, to brak na lipcowej liście leków dla chorych z zaawansowanym rakiem piersi, choć jak podkreślają obie strony – przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i pacjentów – trwają prace nad wprowadzeniem palbocycliburybocyklibu na kolejną listę. 
       
       Brak jest nadal leków kolejnej linii dla chorych na raka jelita grubego, nerki i zmian w programie leczenia raka gruczołu krokowego, to będą z pewnością nasze priorytety na kolejnej liście – dodaje wiceprezes PKPO, Beata Ambroziewicz. 
       
       Praca nad lipcową listą refundacyjną dała organizacjom pacjentów onkologicznych kilka nowych istotnych doświadczeń, dotyczących m.in. pilnej potrzeby zmian systemowych i prawnych związanych z włączaniem do programów lekowych nowych substancji, funkcjonowania RDTL, równego traktowania leków biologicznych i biopodobnych oraz zapisania w ustawie obligatoryjnego przekazywania zysków z ich wprowadzania do poszerzania programów lekowych o innowacyjne terapie. 
       
       Nad tym wszystkim będziemy pracować w najbliższym czasie z Ministerstwem Zdrowia, producentami leków i parlamentarzystami – zapowiada rzeczniczka PKPO, Aleksandra Rudnicka – Pragnę też podziękować posłom i senatorom ze wszystkich opcji politycznych za wsparcie pacjentów onkologicznych. Jesteśmy głęboko przekonani, że prace nad zmianami w ochronie zdrowia powinny przebiegać ponad podziałami. Dlatego zachęcam do posypania głowy popiołem zarówno autora, delikatnie mówiąc niezręcznej metafory, „Trumna+”, jak i tych którzy ją bezrefleksyjnie powtarzali. Ciszej nad tą trumną, nie niszczymy tego, co z takim trudem wypracowujemy.Informacji dla  mediów udziela rzecznik PKPO
Aleksandra Rudnicka
rzecznik@pkopo.pl
tel. 502 071 677
« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności