Aktualności

« powrót

2019-08-28

Uwagi do projektu listy refundacyjnej na 1 września 2019 r.

 

 

 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych złożyła w dniu 28 sierpnia 2019 r. do resortu zdrowia następujące uwagi do  w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2019 r., przesyłamy nasze stawisko dotycząca propozycji refundacyjnych.

Przede wszystkim pragniemy wyrazić zadowolenie i podziękować za objęcia refundacją rybocyklibu i palbocyklibu – innowacyjnych leków stosowanych w leczeniu zaawansowanego raka piersi, a także  pertuzumabu w skojarzeniu  trastuzumabem  w ramach przedoperacyjnego leczenia raka piersi. Uzupełnienie programów lekowych dedykowanych kobietom z rakiem piersi o te terapie oznacza dorównaniu europejskim standardom leczenia tego nowotworu, czego od dawna oczekiwały polskie kobiety.

Niepokoi nas, że osiągniecie takiego standardu jest niemożliwe w innych nowotworach litych, np. raku jelita grubego, gdzie brak jest III i IV linii leczenia, a w I linii leczenia pomimo zmiana zaproponowanych przez Konsultant Krajowego, nie doszło do oczekiwanych zmian (dotyczących możliwości przerwania lub odstawienia chemioterapii). Także pacjenci z nowotworami szyi i głowy, którzy oczekiwali wprowadzenia innowacyjnego leku immunoonkologicznego niwolumabu o sprawdzonej już skuteczności są zdziwieni, iż nie znalazł się on w projekcie listy refundacyjnej. Niepokoi nas fakt, iż powodem nie zamieszczenia powyższych leków w projekcie listy refundacyjnej są nadal prowadzona przez firmy nieetyczne praktyki blokowania wejścia konkurencyjnych produktów do programów lekowych.

Niestety w projekcie listy nie uwzględniono potrzeb pacjentów hematoonkologicznychz nawrotową, oporną przewlekłą białaczką limfocytową (PBL), a zwłaszcza chorych bez zmian w genach (delecji).Dlatego też, zwracamy się do Pana Ministra z apelem o ponowne rozpatrzenie naszej prośby dotyczącej zapewnienia dostępu do leczenia dla szerszej grupy chorych z nawrotową, oporną przewlekłą białaczką limfocytową, dla których obecnie nie ma żadnej innej opcji leczenia. Dostępne w programie lekowym terapie ibrutynibem czy wentoklaksem są przeznaczone jedynie dla chorych z mutacją czy delecją, większość chorych pozostaje zatem bez leczenia.

Nadzieją dla tych pacjentów jest też terapia wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem, która jest przełomem w leczeniu przewlekłej białaczki limfoblastycznej. Jest też pierwszą terapią dla chorych na przewlekła białaczkę limfocytową z określonym, 2-letnim czasem leczenia, co jest zarówno korzystne dla pacjenta, jak i dla publicznego płatnika.

Jednocześnie po raz kolejny wyrażamy nasze ubolewanie, że oczekiwana od ponad roku  zmiana kryteriów włączenia w programie leczenia raka gruczołu krokowego (zniesienie wymogu skali Gleasona) poparta stanowiskiem Konsultanta Krajowego ds. Urologii i Onkologii oraz organizacji pacjentów, nie nastąpiła do tej pory. Prosimy Pana Ministra o powrót do tej kwestii i rozmowy z podmiotami odpowiedzialnymi, które musza wyrazić zgodę na taką zmianę.

Będziemy wdzięczni za uwzględnienie naszych uwag i uzupełnienia wrześniowej listy o wskazane terapie.

Krystyna Wechmann, Prezes Zarządu PKPO

 

Więcej informacji:

Aleksandra Rudnicka
Rzecznik Koalicji
tel. 502 071 677« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności