Aktualności

« powrót

2019-09-06

Pacjenci onkologiczni pozytywnie o wrześniowej liście refundacyjnej
 

 

Pacjenci onkologiczni pozytywnie o wrześniowej liście refundacyjnej

 

 

Od 1 września br. obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Powody do radości mają pacjenci z rakiem piersi, prostaty, nowotworami głowy i szyi, dla których pojawiły się kolejne innowacyjne opcje leczenia, a także chorzy na nowotwory mieloproliferacyjne układu krwiotwórczego, dla których w programie leczenia wprowadzono istotne zmiany. Wrześniowa lista to duży postęp w dostępie do nowoczesnego leczenia, oceniają organizacje współpracujące z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych.

 

 

 

Leczenie hormonalne dotyczy ok. 70 proc. kobiet z rozpoznaniem raka piersi, dotąd leki zapewniające lepsze możliwości sekwencyjnego leczenia hormonalnego dla kobiet z zaawansowaną postacią tego nowotworu były niedostępne w Polsce. Cieszy więc fakt, że na wrześniowej liście znalazły się dwie terapie dedykowane tej grupie chorych - stosowany w podtypie hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi, Kisqali (rybocyklib), podawany z inhibitorami aromatazy oraz Ibrance (palbociclib), w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy oraz z fulwestrantem. Są to terapie wydłużające czas przeżycia chorych w dobrej jakości, ponieważ nie mają działań niepożądanych i umożliwiają prowadzenie normalnego życia mimo choroby.

 

To nie koniec dobrych wiadomości dla chorych z rakiem piersi. Na liście pojawiła się długo oczekiwana Perjeta (pertuzumab) w skojarzeniu z Herceptin (trastuzumab), czyli terapia, która zwiększa szanse na całkowite wyleczenie wczesnego HER2 dodatniego raka piersi. Podtyp HER2 dodatni w raku piersi występuje u ok. 20-25% kobiet i jest szczególnie agresywną postacią raka, która szybko się rozwija i rozprzestrzenia do innych części ciała. Podanie we wczesnym stadium podwójnej blokady, pertuzumabutrastuzumabu, jeszcze przed operacją powoduje zmniejszenie guza, a nawet jego całkowite zniknięcie, dzięki czemu możliwa jest operacja oszczędzająca, co ma duże znaczenie dla kobiety.

 

Jak podkreśla, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, Krystyna Wechmann - W tej chwili mamy w leczeniu pacjentów z rakiem piersi dostępnych 11 terapii, w 2014 roku mieliśmy do dyspozycji 2 leki, to ogromny postęp, i jeśli dodać do tego wdrażane już zmiany organizacyjne, czyli wprowadzenie ośrodków kompleksowego leczenia raka piersi, to możemy powiedzieć, że wreszcie osiągamy europejskie standardy, co było od lat głównym celem naszych działań. Jak podkreślają klinicyści był to ostatni moment na ich wprowadzenie, wobec rosnącej w ostatnim czasie umieralności na nowotwory piersi w Polsce.

 

Są też dobre informacje dla mężczyzn, chorujących na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego niestosujących dotychczas chemioterapii. Do programu lekowego dedykowanego tym pacjentom, jako dopełnienie opcji terapeutycznych wejdzie enzalutamid (Xtandi), a do tego nastąpi jednoczesna zmiana programu lekowego, dotycząca zniesienia ograniczenia, jakim jest skala Gleasona w kwalifikacji pacjentów do tego programu.

 

Ministerstwo Zdrowia zgodziło się też na refundację immunoterapii – leku niwolumab dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi. Immunoterapia do tej pory dostępna była dla chorych w ramach RDTL. Przez zawiłość procedury, pacjenci niejednokrotnie nie mogli skorzystać z tej terapii, mimo uzyskania indywidulanej zgody ministra zdrowia na zastosowanie tego leczenia. Refundacja daje szansę wielu pacjentom, którzy obecnie nie mają innej opcji terapeutycznej. Cieszy też fakt, że zdecydowane działania wiceministra Macieja Miłkowskiego i organizacji pacjentów, sprawiły iż firma blokująca refundacje tego leku, zmieniła swoje stanowisko i pozwoliła na wejście niowolumabu do programu. „Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie”.

 

Dla grupy pacjentów z rzadkimi nowotworami mieloproliferacyjnymi, nowa lista refundacyjna przyniosła istotne zmiany w programie z zastosowaniem leku JAKAVI. Restrykcyjne kryterium wyłączenia z tego programu lekowego pacjentów z niedostatecznym zmniejszeniem śledziony po 6 miesiącach, uniemożliwiało kontynuację leczenia wielu chorym odnoszącym korzyść z terapii ruksolitynibem. Co więcej, odstawienie leku narażało pacjentów na gwałtowny powrót objawów ogólnych i ponowne powiększenie śledziony. Środowisko polskich hematologów i pacjentów z nowotworami krwi od dawna czyniło starania o zmianę tego niewłaściwego kryterium wyłączenia z programu lekowego. Aktualny zapis programu znosi te ograniczenia, dając szanse na skorzystanie z jego efektów terapeutycznych, choćby w zmianie jakości życia pacjentów.

 

Bardzo ważną wiadomością, dającą szanse na wprowadzenie następnych leków na kolejną listę refundacyjną jest wejście na wrześniową listę pierwszego biopodobnego rituximabu (Mabthery) z ceną około 50% niższą od oryginału. Jest to lek, którego obrót w 2018 roku wyniósł 184 mln zł, zatem oszczędności z tego tytułu będą naprawdę duże. Można więc oczekiwać, że przełożą się one na wejście kolejnych terapii, jak np. wenetoklaksu, który podawany jest właśnie w skojarzeniu z rituximabem i udostępnienie ibrutynibu oraz wenetoklaksu dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, bez zmian w genach. Na kolejne linie leczenia czekają także pacjenci z rakiem jelita grubego, z rakiem nerki i czerniakiem, co będzie tematem kolejnych rozmów liderów organizacji pacjentów z Ministerstwem Zdrowia.

 

Dobry, partnerski dialog przedstawicieli organizacji pacjentów z ministrem Maciejem Miłkowskim, odpowiedzialnym za politykę lekową, a także zaangażowanie pracowników kierowanego przez niego departamentu i merytoryczne wsparcie konsultantów krajowych, to wszystko przekłada się na coraz większą dostępność innowacyjnych leków. Dziękujemy wszystkim, którzy dostrzegają potrzeby pacjentów onkologicznych, dla których nowoczesne leczenie oznacza kolejne lata życia w dobrej jakości – podkreśla Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

 

                                                       

 

 

 

 « powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności