Aktualności

« powrót

2019-11-07

Spotkanie ws. powołania Rady Organizacji Pacjentów przy RPP 

 
 
Spotkanie ws. powołania Rady Organizacji Pacjentów przy RPP

6 listopada 2019 r. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie organizacyjne ws. Rady Organizacji Pacjentów (ROP). Bartłomiej Chmielowiec przedstawił jakie wyzwania stoją przed Radą, w jakich obszarach mogą być podejmowane wspólne działania i inicjatywy.

„Jesteście Ważni, Wasz głos się liczy. Chcemy by liczył się jeszcze bardziej, jako głos całego środowiska pacjentów. Stąd moja decyzja, by nie czekając na nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta rozpocząć prace Rady.” – powiedział Bartłomiej Chmielowiec. „Chciałbym, by Rada była partnerem i doradcą Rzecznika, wskazywała na to co najważniejsze, była wspólnym głosem Pacjentów w sprawach najistotniejszych.” – dodał.

Do zadań Rady Organizacji Pacjentów będzie należeć przede wszystkim:
• określanie obszarów zagrożeń realizacji i przestrzegania praw pacjenta;
• wyrażanie stanowisk w sprawach przedstawionych Radzie przez Rzecznika;
• zaangażowanie w obszarze wyzwań systemowych w obszarze zdrowia;
• podejmowanie, wspólnie z Rzecznikiem, działań związanych z edukacją i promocją w zakresie praw pacjenta;
• opiniowanie aktów prawnych;
• wzajemne wsparcie przy współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami.

W ramach ROP ma też zostać powołany Zespół Koordynujący, który m.in. będzie odpowiedzialny za przygotowywanie harmonogramu posiedzeń Rady oraz planu pracy na dany rok, a także projektów stanowisk we współpracy z Rzecznikiem. Zespół będzie też łącznikiem i koordynatorem prac Rady we współpracy z Rzecznikiem i specjalnie powołanym opiekunem Rady.

Przedstawiciele Organizacji Pacjentów do 22 listopada br. mogą zgłaszać uwagi co do koncepcji organizacji prac Rady, przesyłając je na adres: rop@rpp.gov.pl . Do końca listopada zostanie opublikowana ostateczna treść regulaminu organizacyjnego, a między 2-16.12.2019 odbędzie się formalna rejestracja organizacji, wyrażających chęć pracy w ramach Rady.

Wszystkie szczegóły będą publikowane regularnie na stronie internetowej Rzecznika.

Rada Organizacji Pacjentów rozpocznie regularne, merytoryczne działania w styczniu 2020 r.


« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności