Aktualności

« powrót

2020-01-10

APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGII

Warszawa, 8 stycznia 2020 r.
 
Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,
 

 
APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGII

do Dyrektorów wszystkich ośrodków onkologicznych i hematoonkologicznych w Polsce


W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ ŚWIATOWYM DNIEM WALKI Z RAKIEM

W IMIENIU ZARZĄDU I RADY NAUKOWEJ POLSKIEJ UNII ONKOLOGII

PRAGNĘ TRADYCYJNIE ZAPROSIĆ PAŃSTWA

DO WSPÓLNEJ ORGANIZACJI OBCHODÓW

TEGO WAŻNEGO WYDARZENIA

W SOBOTĘ 1 LUTEGO 2020 r.

 
Większość ośrodków onkologicznych w Polsce już od 20 lat pod patronatem PUO w pierwszą sobotę lutego organizuje Kampanię Dnia Drzwi Otwartych.
 
Proponujemy, aby program – podobnie jak w latach ubiegłych – obejmował:
  • rozpowszechnianie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i innych materiałów edukacyjnych propagujących postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną, przy udziale lekarzy rodzinnych, studentów uniwersytetów medycznych oraz organizacji pacjenckich
  • wykonywanie badań przesiewowych i innych służących wczesnemu wykrywaniu nowotworów
  • udzielanie prostych porad onkologicznych
  • zwiedzanie oddziałów i zakładów diagnostyczno-leczniczych
  • prowadzenie wykładów i pogadanek na tematy profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania
 
Zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą o następujące informacje:
  • Czy Państwa Ośrodek przystąpi do wspólnej Kampanii PUO „Dnia Drzwi Otwartych” w sobotę 1 lutego 2020 roku?
 
Jeśli tak, to prosimy o przesłanie:
  • Programu „Dnia Drzwi Otwartych” w Państwa placówce
  • Dokładnych danych Ośrodka i miejsca przeprowadzanej Kampanii
  • Imion i nazwisk oraz numerów telefonów komórkowych i adresów e-mailowych osób odpowiedzialnych za organizację Kampanii.
 
Jeśli preferują Państwo inną formę obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem, również prosimy o informację.
 
Wszystkie powyższe dane posłużą do wydania komunikatu informacyjnego PUO z przeznaczeniem do rozpowszechnienia w mediach ogólnopolskich i na stronie internetowej: www.puo.pl oraz na stronach Ministerstwa Zdrowia i NFZ.
 
Informacje na temat Kampanii można będzie również uzyskać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię PUO od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-19.00 pod nr 800-494-493 (dyżurują lekarze onkolodzy – eksperci PUO).
 
Odpowiedzi prosimy przesyłać najpóźniej do środy 22 stycznia 2020 r.
na adres e-mailowy: janusz.meder@coi.pl.
Bezpośredni kontakt telefoniczny do mnie: 606 450 624
 
Bardzo liczymy na Państwa jak zawsze niezawodną współpracę w dążeniu do poszerzania wiedzy społeczeństwa na temat chorób nowotworowych i w propagowaniu zachowań sprzyjających trosce o własne zdrowie, zachowywaniu czujności onkologicznej i uczestniczeniu w bezpłatnych, profilaktycznych badaniach przesiewowych.

Prosimy Państwa również o wcześniejsze nagłośnienie Kampanii z wykorzystaniem logo PUO (w załączniku) w Państwa ośrodkach i w lokalnych mediach oraz o współdziałanie z ośrodkami wykonującymi badania skryningowe, lokalnymi Oddziałami NFZ, władzami samorządowymi, lekarzami rodzinnymi, uczelniami medycznymi oraz organizacjami pacjentów.
 
Proponujemy także, aby przewodnim hasłem obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem był APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej, stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.
 
Przed całym światem stoją wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.
 
W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej, w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.
 
Do realizacji powyższych celów, w tym szeroko pojętej edukacji, prewencji i profilaktyki nowotworowej, niezbędne jest zagwarantowanie przez państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce. W naszym kraju pomimo poprawy wyników leczenia w okresie ostatnich 20 lat (z 30% do 48% przeżyć wieloletnich) nadal średnie wskaźniki przeżycia są niższe o 10-15 punktów procentowych od uzyskiwanych w większości krajów Unii Europejskiej!
 
Z wielką nadzieją oczekujemy na efektywną, finansowaną stosownie do potrzeb realizację Narodowej Strategii Onkologicznej zgodnej z Ustawą z dnia 26 maja 2019 r. przygotowaną z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i planowanej do realizacji w latach 2020-2030. Z uznaniem przyjmujemy wszelkie dotychczasowe intensywne działania Prezydenta i Premiera RP, Ministra Zdrowia i Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii wraz z Zespołem Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Krajową Radą Onkologii zmierzające do poprawy systemu organizacyjnego szeroko pojętej wysokojakościowej kompleksowej, koordynowanej opieki onkologicznej i powszechnego dostępu do niej. Obecnie prowadzony jest pilotaż zasad funkcjonowania i finansowania Krajowej Sieci Onkologicznej z zamiarem wdrożenia takiej sieci na terenie całego kraju we wszystkich – spełniających określone kryteria merytoryczne i jakościowe – regionalnych centrach onkologii i ośrodkach akademickich, ściśle współpracujących z ośrodkami satelitarnymi niższych stopni referencyjności.
 
 
Liczymy na Państwa pozytywną odpowiedź, czynne uczestnictwo w tegorocznej Kampanii i wspieranie działań statutowych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii-Skłodowskiej Curie – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Polskiej Unii Onkologii z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem.
 

Z wyrazami szacunku i uznania
 
Dr n. med. Janusz Meder
Prezes Polskiej Unii Onkologii


« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności