Aktualności

« powrót

2020-03-05

STAŻ W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

 
 
 

 
STAŻ W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ
PROSTĄ DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTM RYNKU PRACY
– SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ !!!
           
            Fundacja Znajdź Pomoc w grudniu 2019 r. rozpoczęła rekrutację do projektu "Staże zawodowe" w ramach konkursu „Stażysta Plus” (Program Stabilne Zatrudnienie), współfinansowanego ze środków PFRON. Projekt będzie realizowany przez okres 12 mcy.
 
Zapraszamy do uczestnictwa osoby:
 • Z orzeczoną niepełnosprawnością;
 • Zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko pomorskiego;
 • W wieku 18-64 lata;
 • Nieaktywne zawodowo;
 • Niepobierające świadczeń emerytalnych.
W ramach projektu oferujemy wszystkim uczestnikom:
 • Wsparcie Trenera Pracy;
 • Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym,
 • Refundację kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji staży,
 • Badania lekarskie, szkolenie BHP.
Potencjalni Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przedstawienia następujących dokumentów:
 • Formularz rekrutacyjny, deklaracja uczestnictwa w projekcje oraz klauzulę RODO.
 • CV z informacją o posiadanych kwalifikacjach i/lub doświadczeniu,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Oświadczenie, iż Uczestnik Projektu nie bierze udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób
  z niepełnosprawnością,
 •  Jeśli wymaga tego stanowisko również dyplom ukończenia studiów wyższych,
 
Więcej informacji odnośnie konkretnych stanowisk stażowych z uwzględnieniem wymagań postawionych przez organy administracji publicznej można uzyskać bezpośrednio w Fundacji:
 
Fundacja Znajdź Pomoc
al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska
e- mail: stazysta@znajdzpomoc.pl
www.znajdzpomoc.pl
tel: 577 648 000 lub 22 299 29 28
 
Staże zawodowe realizowane będą głównie na terenie Warszawy, Gdańska, Olsztyna, Poznania, Bydgoszczy, Elbląga, Torunia oraz we Włocławku.
Udział w projekcie „Stażysta Plus”pozwoli Ci na podniesienie Twoich kompetencji, pomoże Ci w zdobyciu nowego zawodu i ułatwi znalezienie pracy.
Liczba miejsc jest ograniczona - zadzwoń do nas już dziś!
 


« powrót

1% pkopo

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności