Aktualności

« powrót

2020-03-17

Kampania „Dłuższe życie z rakiem”

 
Mamy przyjemność obejmować patronat nad kampanią „Dłuższe życie z rakiem”, która stanowi rzetelne źródło wiedzy dla pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich. Wysoce edukacyjny przekaz został zapewniony dzięki wsparciu wybitnych autorytetów z obszaru onkologii, którzy podjęli temat od strony profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz relacji pacjent-lekarz. Artykuły dostępne są na portalu www.kierunekzdrowie.info

Patronat merytoryczny nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne – prezes Adam Maciejczyk podkreśla w swoim artykule istotę kompleksowej opieki onkologicznej: „Innowacyjne terapie są coraz bardziej spersonalizowane i musimy dążyć do tego, aby nasi pacjenci mieli wykonywaną diagnostykę pogłębioną i molekularną, aby lekarze raportowali stopień zaawansowania nowotworu, co pozwoli na dobranie odpowiedniej terapii”.

KAMPANIA WSPIERA NASTĘPUJĄCE OBSZARY TERAPEUTYCZNE:

RAK PŁUCA – DIAGNOSTYKA I LECZENIE
Pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) zyskali w Polsce dostęp do nowoczesnych leków immunokompetentnych. Jednak istotną kwestię stanowi kwalifikacja chorych do takiego leczenia.
Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:
  • prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;
  • prof. Dariusz M. Kowalski, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
 
RAK WĄTROBY – POTRZEBA SZERSZEGO DOSTĘPU DO LEKÓW
Rak wątrobowokomórkowy (HCC) to dla lekarzy i pacjentów wyjątkowo trudny przeciwnik. W większości przypadków guz rozwija się u chorych z marskością wątroby, co znacznie utrudnia leczenie. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że dostęp do terapii ukierunkowanych molekularnie jest w Polsce bardzo ograniczony. Do leczenia celowanego I linii nie mogą być włączani pacjenci z przerzutami, a leki II linii w ogóle nie są w naszym kraju refundowane.
Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:
  • dr Leszek Kraj, Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM;
  • prof. Andrzej Deptała, Klinika Onkologii i Hematologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie;
  • prof. Lucjan Wyrwicz, Klinika Onkologii i Radioterapii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.
 
RAK PIERSI – LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE
Przedłużone leczenie uzupełniające zwiększa szansę na uzyskanie całkowitej regresji guza, a tym samym wpływa na poprawę parametrów przeżycia. Musimy pamiętać, że rak piersi jest a priori chorobą ogólnoustrojową, dlatego w postępowaniu przed- i pooperacyjnym ogromne znaczenie ma leczenie systemowe. Jest ono integralną częścią terapii raka piersi.
Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:
  • prof. Renata Duchnowska, Kierownik Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
 
RAK JELITA GRUBEGO – POTRZEBA WCZESNEJ DIAGNOZY
Rak jelita grubego od momentu wystąpienia pierwszych objawów, może dawać już przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych. Na tym etapie nawet jego usunięcie i właściwie dobrane leczenie pooperacyjne nie daje 100-procentowej wyleczalności.
Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielił:
  • Prof. Lucjan Wyrwicz, Klinika Onkologii i Radioterapii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
 
CZERNIAK – KAŻDE NOWE ZNAMIĘ WYMAGA KONSULTACJI
Czerniak w fazie zaawansowanej lub z przerzutami staje się coraz częściej chorobą przewlekłą, a zastosowanie nowych terapii nie obniża znacząco jakości życia pacjentów.
Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:
  • Dr Bożena Cybulska-Stopa, Specjalista onkologii klinicznej, kierownik Przychodni Przyklinicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie
 
BÓL NOWOTWOROWY
Choroba nowotworowa często kojarzy się z bólem i cierpieniem. Statystycznie ból o różnym nasileniu obserwowany jest u około 60% pacjentów z zaawansowanym nowotworem i około 50% w trakcie leczenia onkologicznego. Nawet po zakończonym leczeniu nadal obserwuje się go u 30% pacjentów wyleczonych z tej choroby. Ogółem – niezależnie od stadium choroby nowotworowej – ponad połowa pacjentów doświadcza dolegliwości bólowych. Przyczyny bólu to nie tylko bezpośrednio nowotwór, ale także często konsekwencje samego leczenia przeciwnowotworowego czy chorób towarzyszących.
Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielił:
  • dr Leszek Kraj, Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM
 
Redakcja poleca lekturę wszystkich artykułów, które są częścią kampanii „Dłuższe życie z rakiem”, dostępnych na portalu www.kierunekzdrowie.info
« powrót

1% pkopo

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności