Aktualności

« powrót

2020-04-16

Zalecenia PTHiT dla pacjentów hematologicznych podczas epidemii COVID-19

 
 
 
 
 

Chorzy na nowotwory hematologiczne oraz chorzy po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych stanowią grupę szczególnie zagrożoną poważnymi powikłaniami zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 z powodu zaburzeń odporności wywołanych chorobą oraz leczeniem. Niezbędne jest podjęcie działań, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia. Podstawą jest przestrzeganie ogólnych zasad dotyczących ochrony przez zakażeniem oraz postępowania w razie wystąpienia objawów COVID-19 opracowanych przez CDC, WHO i GIS: 
 


Ogólne zalecenia dla chorych hematoonkologicznych jak uchronić siebie
i innych przed COVID-19:
 1. Należy stosować się do bieżących zaleceń odnośnie zapobiegania szerzeniu się zakażenia SARS-Cov-2 wydawanych przez władze.
 2. Myć często ręce wodą z mydłem lub stosować środki odkażające na bazie alkoholu (minimum 60%).
 3. Zachować odległość co najmniej 2 metrów od osób kaszlących lub kichających.
 4. Unikać dotykania dłońmi oczu, nosa i ust. Stosowanie maseczki dodatkowo ograniczy taki kontakt.
 5. Zasłaniać usta i nos przy kichaniu lub kaszlu, zużyte chusteczki od razu wyrzucić.
 6. W przypadku pojawienia się łagodnych objawów sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych należy pozostać w domu.
 7. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu czy trudności w oddychaniu szybki kontakt z oddziałem zakaźnym zgodnie z zaleceniami (800 190 590- infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2).
 8. Śledzić informacje dotyczące rozprzestrzeniania się COVID-19 i zalecenia służb medycznych (gov.pl/koronawis, gis.gov.pl).
 9. Należy pozostawać w domu ograniczając kontakty z osobami, które wychodzą na zewnątrz domu/mieszkania. W przypadku konieczności wyjścia należy nosić maskę, unikać skupisk ludzkich (sklepy, kościoły), podróży, zwłaszcza środkami komunikacji publicznej.

Zalecenia dotyczące leczenia/kontroli w ośrodkach hematologicznych

 Opieka ambulatoryjna:
 1. Ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi odgrywa kluczową rolę - może przyczynić się do opóźnienia lub uniknięcia zakażenia SARS-CoV-2, co jest szczególnie istotne u chorych otrzymujących leczenie przeciwnowotworowe. W miarę możliwości porady ambulatoryjne powinny być prowadzone w formie teleporad. Istotne znaczenie ma aktualizacja danych kontaktowych chorych oraz umożliwienie lekarzom pracującym zdalnie prowadzenia teleporad.
 2. W przypadku chorych, którzy muszą stawić się na wizytę osobiście zalecany jest kontakt telefoniczny przed wizytą/przyjęciem i uzyskanie informacji na temat występowania u chorego gorączki, kaszlu, duszności oraz czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 . Pacjent z w/w objawami lub z grupy ryzyka (np. kontakt z osobą zakażoną, powrót z zagranicy - do 14 dni) powinien być poddany kwarantannie i nie może przychodzić do Poradni Hematologicznej. W razie podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2, w zależności od stanu chorego wskazane jest odroczenie wizyty/przyjęcia oraz skierowanie chorego do kwarantanny w warunkach domowych lub diagnostyki w Izbie Przyjęć dla potencjalnie zakażonych.
 3. Niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich procedur epidemiologicznych (wydzielone wejście do szpitala oraz wstępna ocena kliniczna i epidemiologiczna w przeznaczonej do tego izbie przyjęć). Należy w największym możliwym stopniu ograniczyć kontakt chorych hematologicznych z innymi chorymi. Konieczne jest zachowanie wszelkiej staranności w celu wykluczenia wprowadzenia chorego zakażonego SARS-CoV-2 do oddziału hematologicznego. 
 4. Ze względu na podwyższone ryzyko infekcji SARS-CoV-2 u pacjentów hematologicznych oraz przewidywany cięższy przebieg zakażenia, chorzy powinni mieć zapewnioną przyspieszoną ścieżkę wejścia do szpitala, bez oczekiwania w kolejce/poczekalni wraz z innymi przyjmowanymi chorymi.
 5. Leki stosowane w ramach programów lekowych oraz chemioterapeutyki mogą być wydawane na czas do 6 miesięcy (PRZECZYTAJ)
 6. W miarę możliwości należy wydłużyć odstępy między wizytami oraz między wykonywaniem kontrolnych badań laboratoryjnych (jeśli jest to możliwe – pobieranie krwi w domu chorego, w laboratoriach lokalnych)
 7. U chorych z podejrzeniem nowotworu istnieje możliwość zdalnego wystawienia karty DiLO, przez lekarza POZ/AOS. Pacjent musi jedynie znać NUMER karty, który należy podać przy umawianiu się na pierwszą wizytę w poradni hematologicznej.


Leczenie szpitalne:
 1. Leczenie przeciwnowotworowe z intencją wyleczenia lub wydłużenia przeżycia powinno być prowadzone. Decyzje odnośnie leczenia podtrzymującego powinny być podejmowane indywidualnie dla każdego chorego z uwzględnieniem z jednej strony lepszej kontroli choroby, a z drugiej działania immunosupresyjnego i możliwością zwiększonego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2. Dotyczy to np. leczenia podtrzymującego rytuksymabem chorych na chłoniaka grudkowego i chłoniaka z komórek płaszcza. Jeśli to możliwe zamiast leczenia dożylnego należy stosować leczenie doustne, aby uniknąć hospitalizacji stacjonarnej.
 2. Leczenie wspomagające prowadzone w warunkach szpitalnych powinno być odroczone, np. bisfosfoniany u chorych na szpiczaka plazmocytowego, upusty krwi u chorych na czerwienicę prawdziwą, czy suplementacja immunoglobulin.
 3. W oddziałach hematologicznych należy wprowadzić całkowity zakaz odwiedzin, a chorych hospitalizowanych powinien obowiązywać całkowity zakaz opuszczania oddziału.
 4. Pacjent z gorączką, kaszlem, dusznością lub z grupy ryzyka (np. kontakt z osobą zakażoną, powrót z zagranicy - do 14 dni) podlega diagnostyce i kwarantannie i nie powinien być przyjmowany na oddział hematologiczny do czasu wykluczenia zakażenia SARS-Cov-2.


« powrót

1% pkopo

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności