Aktualności

« powrót

2020-05-22

Pilna potrzeba nowelizacji ustawy refundacyjnej
 
 
Informacja prasowa
22 maja 2020 r.

Pilna potrzeba nowelizacji ustawy refundacyjnej

Zarząd Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Stowarzyszenie Hematoonkologiczni wskazują na potrzebę pilnej nowelizacji ustawy refundacyjnej w zakresie blokowania przez firmy wprowadzania  do programów lekowych nowych cząsteczek, co uniemożliwia pacjentom dostęp do szerszej opcji leków stosowanych w danym schorzeniu.

Z powodu trwającej pandemii Ministerstwo Zdrowia  przesunęło publikacje list refundacyjnych leków. Nie ukaże się lista majowa i lipcowa. Nie oznacza to jednak przerwania prace  nad procesem refundacyjny. Agencja Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaje oceny kolejnych produktów.  Prowadzone są negocjacje miedzy Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji a producentami leków, rozmowy z konsultantami krajowymi, minister Maciej Miłkowski zasięga opinii wśród organizacji pacjentów na temat potrzeb chorych w zakresie dostępu do innowacyjnych terapii.
 
W pełni popieramy rysujący się od pewnego czasu trend w polityce lekowej tworzenia kompleksowych programów lekowych w terapii określonych nowotworów – uzupełniania luk, wprowadzania kolejnych linii leczenia, tak jak to miało ostatnio miejsce w raku jelita grubego, jak to się dziej w raku piersi, czerniaku– mówi Krystyna Wechmann,  prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.
 
Nowoczesne leczenie onkologiczne to także personalizacja, uwzględniająca indywidualne potrzeby i preferencje pacjentów onkologicznych. Jak podkreśla Katarzyna Lisowska ze Stowarzyszenia Hematoonkologiczni – Aby leczenie było skuteczne, wiązało się z minimalizacją działań niepożądanych, dobrą jakością życia podczas terapii oraz uwzględniało choroby współistniejące, pacjent i jego lekarz powinni mieć możliwość skorzystania z jak najszerszej  oferty leków, aby dokonać optymalnego pod względem klinicznym wyboru.
 
Indywidualizacja leczenia jest możliwa pod warunkiem udostępnienia w programach lekowych jak największej liczby cząsteczek zarejestrowanych w danym wskazaniu. Co jakiś czas dowiadujemy się jednak, że konkurujące ze sobą firmy farmaceutyczne blokują wprowadzanie do programów lekowych kolejnych terapii. Niestety, umożliwia to funkcjonujące obecnie prawo - ustawa refundacyjna, którą trzeba jak najszybciej zmienić.
 
 Nie usprawiedliwia to pod względem etycznym postępowania firm, które wykorzystując istniejące luki w prawie w obawie przed konkurencją nie dopuszczają do programu innego leku. Dziwi, że  tak dbająca o wizerunek firma, jak Novartis Poland, zapewniająca wielokrotnie, że najważniejszy jest dla niej  pacjent, wpisuje się na tę niechlubną listę, tracąc dobrą reputację w opinii organizacji pacjentów. Chorzy z małopłytkowością domagają się   wyjaśnienia, co jest powodem braku zgody firmy Novartis  na wejście do dedykowanego im programu kolejnego leku, poszerzającego opcje leczenia w tym schorzeniu, oczekują zmiany tego stanowiska   – dodaje Aleksandra Rudnicka, rzecznik PKPO.« powrót

1% pkopo

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności