Aktualności

« powrót

2020-06-24

Prezydencki projekt ustawy o Funduszu Medycznym

 
 
 
 
 
 

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu RP ustawę o Funduszu Medycznym, której celem jest wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia obywateli.

Jak podkreśla Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów OnkologicznychOd pewnego czasu oczekiwaliśmy na złożenie projektu tej ustawy, tak ważnej dla finansowania potrzeb polskiego systemu ochrony zdrowia i zmian systemowych w naszym ustawodawstwie dotyczących zdrowia. Jest to zbieżne z naszymi postulatami powołania Funduszu Nowoczesnej Onkologii, który mamy nadzieję stanie się częścią Funduszu Medycznego. Po Narodowej Strategii Onkologicznej, to kolejne działanie prezydenta Andrzeja Dudy na rzecz poprawy zdrowia Polaków.


Projekt zakłada utworzenie 4 subfunduszy: 

  • Infrastruktury strategicznej
  • Modernizacji podmiotów leczniczych – poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
  • Rozwoju profilaktyki 
  • Terapeutyczno-innowacyjny na terapie lekowe (o bardzo wysokiej jakości klinicznej oraz bardzo wysokiej innowacyjności) wysokość środków nie może przekroczyć 5% wartości całkowitego budżetu na refundację, a finansowanie RDTL do wysokości przyznanego rocznego limitu świadczeniodawcom.


Dysponentem Funduszujest minister zdrowia. 


Projekt nowelizuje również ustawę refundacyjną.

Fundusz Medyczny ma działać od 2020 r. do 2029 r. gdzie w pierwszym roku będzie przekazanych 2 mld, a w każdym kolejnym 4 mld zł. 


Ustawa przewiduje powstanie Rady Funduszu (9 członków), w której skład będą wchodzić przedstawiciele: Ministerstwa Zdrowia, NFZ, KPRM, Prezydenta RP, Rzecznika Praw Pacjenta, AOTMiT oraz dwóch organizacji pacjentów. Do jej zadań należy: doradztwo w zakresie zadań Funduszu, opiniowanie podziału środków, dokonywanie corocznej analizy skuteczności. 


Z perspektywicznego punktu widzenia, ważne jest to, że projekt Funduszu Medycznego zakłada finansowanie profilaktyki, a także terapii o potwierdzonej wartości klinicznej i technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności, które są efektywne z punktu widzenia zarówno zdrowia pacjenta, jak i budżetu ochrony zdrowia. – zauważa Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.« powrót

1% pkopo

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności