Aktualności

« powrót

2020-07-24

Stanowisko organizacji pacjentów w sprawie dostępu do podskórnego rytuksymabu


Wartość kliniczna leków – ich medyczna efektywność, wpływ na jakość życia i bezpieczeństwo oraz działania niepożądane mają ogromne znacznie dla chorych. Z tego powodu organizacje pacjentów angażują się w zapewnienie dostępu do terapii o wysokiej wartości, przekonując decydentów o ich terapeutycznym znaczeniu. Takim lekiem jest w naszej ocenie podskórny rytuksymab. Nie jest jednak naszą rolą uczestnictwo w negocjacjach cenowych.
 
24 czerwca 2020 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg" oraz Stowarzyszanie „Hematoonkologiczni” w piśmie wysłanym do Ministerstwa Zdrowia w związku z kończącym się okresem obowiązywania decyzji refundacyjnej dla rytuksymabu (MabThera) w formie podskórnej w programie lekowym leczenia chłoniaków złośliwych, apelowały o podjęcie niezbędnych decyzji pozwalających na zagwarantowanie dostępu do podskórnej formy leczenia.

Jak czytamy w piśmie Ministerstwa Zdrowia: Zgodnie z Opinią nr 160/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.  Rada Przejrzystości uważa za niezasadne uchylenie decyzji refundacyjnej w odniesieniu do rytuksymabu i tym samym za zasadne finansowanie ze środków publicznych MabThera (rytuksymab), podskórna postać leku, pod warunkiem obniżenia ceny leku do poziomu co najwyżej średniej ceny preparatów dożylnych rytuksymabu.
 
W związku z tą odpowiedzią, apelujemy do Ministerstwa Zdrowia oraz firmy Roche, producenta podskórnej wersji leku MabThera o pozytywne zakończenie negocjacji dalszej refundacji w sprawie dostępu do tego leku.
 
Firma Roche, kierując się dobrem pacjentów już raz wykazała, w analogicznej sytuacji dotyczącej podskórnej herceptyny, że stać ją na zaproponowanie takich warunków, które umożliwią dostępność do leków. Wierzymy, że również obecnie, kiedy zakończyła się ochrona patentowa leku i pojawiły się konkurencyjne terapie, firma Roche wyjdzie naprzeciw propozycjom Ministerstwa Zdrowia i oczekiwaniom pacjentów.

Jednocześnie w imieniu pacjentów hematoonkologicznych, pragniemy wyrazić swój ogromny niepokój związany z możliwością braku dostępu do rytuksymabu właśnie w podskórnej postaci, co w czasach zagrożenia epidemiologicznego, pomaga zmniejszyć ryzyko zarażenia się Covid-19.

Dotychczasowe działania Ministerstwa Zdrowia w zakresie leczenia chłoniaków utwierdziły nas w przekonaniu, że mamy wspólny cel, jakim jest podnoszenie standardów leczenia w Polsce i zapewnienie pacjentom dostępu do innowacyjnych i skutecznych terapii. Jesteśmy przekonani, że to dobry czas na dialog, znalezienie kompromisowych rozwiązań satysfakcjonujących obydwie strony negocjacji; na dialog, w którym dobro pacjenta jest celem nadrzędnym.

Pragniemy również podkreślić, że dołożyliśmy wszelki starań, aby lek w formie podskórnej był nadal dostępny dla pacjentów, a aktualnie negocjacje wkroczyły na taki etap, na którym organizacje pacjentów nie mają wpływu na ich efekt.


Maria Szuba, przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”
Katarzyna Lisowska, liderka Stowarzyszenia Hematoonkologiczni
Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Pobierz Informację w PDF


« powrót

1% pkopo

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności