Aktualności

« powrót

2020-08-25

Jest wrześniowa lista refundacyjna!

 
 
 
 
 
SUKCESY LISTY

Przede wszystkim na listę wszedł po 5 latach oczekiwań ponatynib (Iclusig) lek dla pacjentów z oporną przewlekłą białaczką szpikową i ostrą białaczki limfoblastyczną. Jest to lek sierocy w doustnej formie terapii, który dla części pacjentów jest jedyną opcją terapeutyczną.
Brentuksymab vedotin (Adcetris), który wszedł na wrześniową listę refundacyjną w ramach dwóch nowych wskazań – leczenia chorych na chłoniaki CD30+ i jako terapia podtrzymująca oraz leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T-komórkowe – zamyka standard leczenia pacjentów z chłoniakiem Hodgkina. To duży sukces.
Także w raku piersi, gdzie osiągnęliśmy już standard europejski, refundacja inhibitorów kinaz CDK4/6 to aktualizacja, poszerzenie tego programu, o wszystkie dostępne technologie lekowe. Obyśmy dalej dotrzymywali kroku w leczeniu tego nowotworu.
 

POTRZEBNE DALSZE DZIAŁANIA

Na wrześniowej liście pojawiły się także nowe opcje terapeutyczne dla pacjentów z rakiem płucaniwolumab(Opdivo) w II linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca w typie innym niż płaskonabłonkowy (EGFR- i ALK-), a także brygatynib (Alunbrig)- kolejny inhibitor ALK w drugiej linii leczenia w leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca. 
Erlotinib-Zentiva polski generyk zastąpił erlotinib (Tarceva) stosowany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Jego refundacja od września spowoduje obniżkę oficjalnych cen dziewięciokrotnie, co da ponad 9 mln zł rocznie oszczędności. Mamy nadzieję, że te oszczędności spowodują, że na listopadowej liście leków, znajdą się kolejne leki dla pacjentów z rakiem płuca, a zwłaszcza dla chorych z płaskonabłonkowym rakiem płuca, dla których w I linii leczenia nie ma nic poza chemioterapią.
Podobnie w programie czerniaka pojawiły się nowe opcje leczenia - nowa terapia skojarzona binimetynib(Mektovi) + enkorafenib (Braftovi) w leczeniu zaawansowanego czerniaka skóry z mutacją BRAF,charakteryzująca się dobrym profilem bezpieczeństwa i wysoką skutecznością i niewielkimi działaniami niepożądanymi. Dla niewielkiej liczby, ściśle określonej grupy pacjentów pojawił się nowy schemat leczenia skojarzonego niwolumabu (Opdivo) + ipilimumabu (Yervoy) w pierwszej linii terapii czerniaka, poprawiający istotnie wyniki leczenia pacjentów. Nadal czekamy na immunoterapię w adjuwancie dla pacjentów z czerniakiem, to też zadanie na listopadową listę.
 
 
LEKI DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI

Na wrześniowej liście znajdą się także leki dla dzieci z chorobami nowotworowymi: romiplostim (Nplate) w dwóch programach lekowych (dla dzieci i dla dorosłych) jako kolejna opcja terapeutyczna dla chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną oraz dinutuksymab beta (Qarziba) lek sierocy stosowany w onkologii i hematologii dziecięcej w ramach nowego programu programu lekowego dla pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym (neuroblastoma). Jest to jeden z najczęstszych nowotworów wieku dziecięcego. Lek ten pozwoli uzyskać całkowite wyleczenie dzieci w większości przypadków.

 
CZEGO NIE MA NA LIŚCIE

Na liście nie znalazły się leki dla chorych na raka wątrobowokomórkowego, dla pacjentów z ultra rzadkim rakiem z komórek Merkla, a także dla pacjentów z ostrą białaczką limfoblasatyczna, których leczenie przebiega opornie oraz dla chorych na szpiczaka. To tematy do rozmów o listopadowej liście.
 
Do wrześniowej listy po raz pierwszy została dołączona lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży - lista ciąża+.Znalazło się na niej 114 produktów.
 

Aleksandra Rudnicka
Rzeczniczka Prasowa Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych


« powrót

1% pkopo

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności