Aktualności

« powrót

2020-11-16

Konferencja "Choroby Rzadkie - Diagnostyka i leki dedykowane ich terapii - Wyzwania dla Polski 2021"

 

 

 

16 listopada, rozpocznie się 4-dniowa naukowo-edukacyjna konferencja „Choroby Rzadkie – diagnostyka i leki dedykowane ich terapii - Wyzwania dla Polski 2021”, która ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii będzie zorganizowana w trybie on-line.
 

Jako Polskiej Koalicji Chorób Rzadkich (Polish RD National Alliance przy Eurordis) celem statutowym Krajowego Forum Orphan jest propagowanie znaczenia i konieczności leczenia chorób rzadkich oraz zabieganie o ich właściwe miejsce w polskim systemie opieki zdrowotnej. Polskie regulacje prawne z obszaru ochrony zdrowia nie dostrzegają istnienia chorób rzadkich i leków sierocych a ocena technologii medycznych używa tych samych kryteriów jak wobec leków przeznaczonych do chorób powszechnych. Jest to bezpośredni rezultat braku dostosowania tego obszaru zdrowotnego do standardów wyznaczonych dyrektywami, rozporządzeniami i zaleceniami Unii Europejskiej. Pod koniec sierpnia 2020 roku, powołany przez Ministra Zdrowia Zespół do spraw opracowania szczegółowych rozwiązań istotnych w obszarze chorób rzadkich, przygotował projekt Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Pod koniec tego roku planowane jest jego formalne przyjecie.

Przed nadchodzącą jesienną konferencją stawiamy kilka bardzo istotnych celów do osiągnięcia. Są nimi:

  • doprowadzenie do szybkiego uchwalenia i wdrożenia NPCR;
  • wpisanie działań na rzecz poprawy terapii chorób rzadkich w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia określającym polskie priorytety zdrowotne;
  • wprowadzenie odrębnych kryteriów oceny leków dedykowanych chorobom rzadkim poprzez jak najszybszą nowelizację ustawy refundacyjnej wprowadzającej wyższy poziom kryterium QALY przy ocenie HTA i wsparcie dotychczasowej oceny dodatkowym formalnym wymogiem stosowania analizy wielokryterialnej MCDA w postępowaniach refundacyjnych dotyczących tej grupy leków;
  • poprawa diagnostyki chorób rzadkich w oparciu o rejestr i narzędzia algorytmów diagnostycznych Ai.W Konferencji wezmą udział  eksperci ochrony zdrowia, klinicyści, prawnicy, eksperci ds. HTA i kryteriów MCDA oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich i Krajowego Forum Orphan reprezentującego głos ponad 44 zrzeszonych stowarzyszeń pacjentów z chorobami rzadkimi. Na Konferencję będą zaproszeni Minister i Wiceministrowie Zdrowia, Prezes AOTMiT a także wybrani posłowie na Sejm RP oraz przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego i jego organizacje branżowe.


Poprzez merytoryczną dyskusję pragniemy dać nadzieję osobom chorym i ich rodzinom oraz budować tak ważną dla nich społeczną i administracyjną akceptację oraz zrozumienie potrzeb zdrowotnych, co bezpośrednio przyczynia się do integracji osób niepełnosprawnych, przeciwdziała ich dyskryminacji oraz stopniowo poprawia jakość i dostęp do leczenia chorób rzadkich.


Konferencję prowadzą:

Redaktor Iwona Schymalla – Medexpress
Prof. Marcin Czech
Dr n. med. Jakub Gierczyński
Redaktor Krzysztof Jakubiak – mZdrowie.pl

 

 Informacje o Konferencji oraz panel rejestracyjny są już dostępne na stronie Organizatora.« powrót

1% pkopo

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności