Biblioteka / Hematoonkologia

Przewlekła Białaczka Limfocytowa 
 
Ulotka zawierająca odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przygotowana wspólnie z prof. Wiesławem Jędrzejczakiem.

Badania i obraz krwi w szpiczaku plazmocytowym

Poradnik ma pomóc osobom chorującym na szpiczaka plazmocytowego oraz ich opiekunom i bliskim zrozumieć wyniki badań krwi, jakie wykonywane są rutynowo w procesie diagnostycznym i monitorującym leczenie choroby. 

Stowarzyszenie PBS oraz Fundacja Carita - Inicjatywa Wspólna Droga

Choroba kostna w szpiczaku

Poradnik poświęcony jest chorobie kostnej  w  szpiczaku plazmocytowym, która jest jednym z  najczęstszych objawów tego nowotworu krwi. Do jej rozwoju dochodzi, kiedy komórki nowotworowe w szpiku kostnym, nazywane plazmocytami, powodują zniszczenie otaczającej je kości.

Stowarzyszenie PBS oraz Fundacja Carita - Inicjatywa Wspólna Droga

Przewlekła Białaczka Szpikowa

Broszura edukacyjna o przewlekłej białaczki szpikowej, dostarczająca podstawowej wiedzy na temat tej choroby – jej etiologii, objawów, diagnostyki i leczenia.

Stowarzyszenie PBS oraz Fundacja Carita - Inicjatywa Wspólna Droga

Szpiczak

Broszura edukacyjna dotyczącą szpiczaka plazmocytowego. Zawiera podstawową wiedzę o typach szpiczaka oraz jego diagnozowaniu, dostępnych opcjach leczenia, w  tym także o przeszczepieniach szpiku. Szczególną uwagą zwrócono w poradniku na działania niepożądane związane z terapią oraz występującą u prawie 40% pacjentów depresją.

Stowarzyszenie PBS oraz Fundacja Carita - Inicjatywa Wspólna Droga

Polineuropatia indukowana chemioterapią - informacja dla chorych

Broszura edukacyjna dotyczącą polineuropatii w  szpiczaku mnogim. Aktywna postawa pacjenta wobec choroby i procesu leczenia to pierwszy krok do jej przezwyciężenia. Aby rozumieć proces leczenia, skutecznie kontrolować chorobę, mądrze współpracować z lekarzem, pacjent powinien mieć jak największą wiedzę na temat swojej choroby.

Stowarzyszenie PBS oraz Fundacja Carita - Inicjatywa Wspólna Droga

Mielofibroza - poradnik dla pacjentów i ich bliskich

Poradnik poświęcony jest chorobie włóknienia szpiku kostnego, która jest jednym z najrzadszych spośród wszystkich nowotworów mieloproliferacyjnych. Zawiera podstawową wiedzę na temat tej choroby – etiologii, objawów, diagnostyki i leczenia.

Grupa Wsparcia Chorych na Nowotwory Mieloproliferacyjne

Mielofibroza. Kluczowe aspekty choroby w Polskim systemie ochrony zdrowia

 

Raport odnoszący się do możliwości oraz dostępności sposobów diagnozy oraz leczenia dla osób chorych na mielofibrozę.

Grupa Wsparcia Chorych na Nowotwory Mieloproliferacyjne

Przewlekła białaczka szpikowa

Informacje dla pacjentów na temat etiologii choroby, jej diagnozy oraz leczenia. W ulotce także odpowiedzi na najczęściej zadawane przez chorych pytania.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na nowotwory krwi w Zamościu 

 

 

Ostra białaczka

Informacja dla pacjenta chorującego na ostrą białaczkę. W ulotce odpowiedzi na najczęściej zadawane przez chorych pytania.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na nowotwory krwi w Zamościu

 

Chłoniaki - chcę wiedzieć więcej

Przewodnik dla pacjentów pozwalający lepiej zrozumieć chorobę i skuteczniej sobie z nią radzić.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki Przebiśnieg

 
Przewlekła białaczka limfocytowa
 
Wydanie „Głosu Pacjenta Onkologicznego”, którego  głównym tematem są białaczki – nowotwory złośliwe krwi, a przede wszystkim jeden z jej rodzajów przewlekła białaczka limfocytowa, jej etiologia, diagnostyka, sposoby postępowania z chorymi na PBL i leczenie.
 
 
Nowotwory rzadkie
 
Wydanie „Głosu Pacjenta Onkologicznego” poświęcone wybranym nowotworom rzadkim: mielofibrozie, chłoniakowi Hodgina i nowtworom płuca związanymi z mutacjami EGRF i ALK(+). Przedstawiamy najnowsze terapie, otwierające się możliwości dostępu do nich oraz zalecenia dietetyczne dla chorych na nowotwory hematologiczne. 
 
Hematologia - Poradnik Pacjenta 2018. Wydanie II, rozszeżone
 
Wydanie II, rozszeżone, poradnika poświęconego zagadnieniom związanym z hematoonkologią: etiologią nowotworów krwi, jakości życia po postawionej diagnozie. Przedstawiono również zalecenia dietetyczne dla chorych na nowotwory hematologiczne. 
 

Żywienie w hematoonkologii - poradnik

Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe krwi oraz ich rodzin. Celem opracowania jest próba kompleksowego podejścia do zagadnień żywieniowych w tej specyficznej i różnorodnej grupie chorych. Opracowanie w sposób dostępny i przyjazny omawia przyczyny pojawiających się problemów żywieniowych, sposoby oceny stanu odżywienia przez pacjenta i rodzinę oraz proponuje metody i proste rozwiązania pomocne przy układaniu jadłospisu dla chorych. 


Fundacja DKMS

 

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności